Nyheter

Stort, nytt NLA-senter

2010-02-16 at 08:53:49 0 comments

Norsk Luftambulanse i Drøbak har planer om å bygge stort, slik at all virksomhet kan samles.

Nordmenn er gjerrige på blodet sitt

2010-02-16 at 08:42:25 0 comments

Vi får bunnplassering på antall blodgivere per 1000 innbygger i Europa.

Full alarm i Hammerfest

2010-02-13 at 11:03:41 0 comments

Det ble slått full alarm med politi, brannvesen, ambulanse og redningshelikopter, da en estisk trailer med 31 tonn hydrogenperoksid skled av veien, og sto i fare for å velte i går.

Seier opp Fedje-ambulansen

2010-02-13 at 09:32:23 0 comments

Helse Bergen seier opp ambulanseavtalen på Fedje med verknad frå 1. januar neste år.

Sykehuset Innlandet ønsker å forskyve tidspunktet for avprivatisering

2010-02-12 at 20:08:46 0 comments

En ny beregning viser 20 millioner mer i utgifter enn påregnet, og derfor velger Sykehuset Innlandet å utsette insourcingen et år.

Helse Midt-Norge tapte igjen

2010-02-12 at 18:09:27 0 comments

Stjør- og verdal tingrett har dømt Helse-Midt Norge RHF til å betale erstatning i kjølvannet av anbudsstriden for ambulansedrift i Midt-norge.

Bot for ambulanseutrykning

2010-02-12 at 11:45:37 0 comments

En Alta-ambulanse på utrykning ble målt til 112 km/t i en 90-sone. Politiet valgte å gi bot, men tapte saken i retten.

Nordens første intensivbuss?

2010-02-11 at 09:50:32 0 comments

En gigantambulanse er den jyllandske resepten på å transportere svært syke pasienter fra et sykehus til et annet.

Må legge ned ambulansedriften

2010-02-11 at 09:30:04 0 comments

Anbudsprosessen for båtambulanser til Helgelandssykehuset rettes kun mot ideelle organisasjoner mener nåværende driver, som stiller spørsmålstegn ved lovligheten av dette.

Ny vaktordning kan svekke beredskapen

2010-02-11 at 09:19:44 0 comments

Den nye vaktordningen for ambulansepersonell blir ikke møtt med begeistring, verken hos ambulansepersonell eller kommunelegen i Balsfjord.