Nyheter

Ambulansepersonell foretok vaktskifte med pasient i bilen – pasient døde

2009-06-09 at 09:29:11 0 comments

Ambulansesjåføren satte kursen mot stasjonen i stedet for sykehuset da skiftet var over. Slagpasienten i ambulansen døde like etterpå.

Amputerte benet til 16-åring på stedet

2009-06-08 at 09:09:51 0 comments

Da Luftambulansen kom til ulykkesstedet nær Helland i Bjerkreim, amputerte de det ene benet til en hardt skadet 16 år gammel gutt.

Lite kunnskap om førstehjelp

2009-06-08 at 08:15:29 0 comments

To tredeler av befolkningen vet ikke hva de skal gjøre dersom de blir vitne til et hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Ønsker ny spesialitet: Rus- og avhengighetsmedisin

2009-06-07 at 10:22:19 0 comments

LANDSSTYREMØTET: Legene ønsker å ta ruspasienter mer alvorlig, og ber derfor departementet om at rus- og avhengighetsmedisin etableres som en egen spesialitet.

Leverandørforsinkelser fordyrer nødnett

2009-06-05 at 13:21:35 0 comments

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for prosjektet med nytt nødnett med inntil 110 millioner kroner.

Moss – først med nytt digitalt nødnett

2009-06-05 at 13:12:24 0 comments

Moss interkommunale brann- og feiervesen blir det første brannvesen i landet som tar i bruk det nye digitale nødnettet. Brannsjef Jack Hatlen håper nettet kan tas i bruk allerede til høsten.

Falck emergency as vant i Midt-Norge

2009-06-04 at 13:59:22 0 comments

Innstilling på nye ambulansekontrakter klar. Inntrøndelag Ambulanse fortsetter som før, mens Namsos Trafikkselskap mistet områdene i Sør-Trøndelag og Møre til Falck.

Nødnummerrapport forsinket

2009-06-04 at 10:50:57 0 comments

Arbeidsgruppen som skulle lage en rapport om felles nødnummer har blitt forsinket i sitt arbeide.

Spenning i Midt-Norge

2009-06-04 at 10:29:45 0 comments

Spenningsnivået er høyt i de midt-norske ambulansetjenestene i dag.

Midtdelere skaper problemer

2009-06-04 at 09:31:00 0 comments

Måtte vike for ambulanse, kjørte utfor veien.
De omstridte midtmarkeringene har fått sitt første offer. En dansk trailersjåfør endte i grøfta da han fortvilet forsøkte å vike for en ambulanse i utrykning på E18.