Medieklipp

Vil kartlegge helsepersonellets rykte

2010-02-23 at 09:28:29 0 comments

I dag tar Helse- og omsorgsdepartementet initiativ overfor EU for å få et bedre europeisk informasjonssystem. Motivet er å unngå ansettelser av helsepersonell som har begått alvorlige feil.

Følgetjeneste til sykehus

Følgetjeneste til sykehus

2010-02-23 at 08:34:43 5 comments

Gravide med lang veg til sykehus har fra januar 2010 rett til følge av jordmor eller annen kyndig helseperson.

Ambulansepersonell måtte ha assistanse

2010-02-22 at 08:32:13 0 comments

Det som startet som en akutt overdosesituasjon, endte med at en 18 år gammel kvinne ble arrestert.

Sjuketransport gjorde kreftpasient febersjuk

2010-02-22 at 08:26:16 0 comments

Ni timer tok ambulansetransporten med Marit Asperud Berger (72) fra Radiumhospi-talet i Oslo til Tynset sjukehus. Den nyopererte kreftpasienten ble både febersjuk og medtatt som følge av sjuketransporten som gikk via Gudbrandsdalen.

Tøyensaken

Tøyensaken

2010-02-22 at 04:22:16 0 comments

Kommunikasjon mellom pårørende med minoritetsbakgrunn og AMK ble med ett et brennhett tema på begynnelsen av det nye året som følge av en hendelse i Oslo 3. januar i år. Hvorfor ble det slik? Kunne det vært unngått? Hvor ofte skjer det?

– Norge best på hjertestansforskning

2010-02-19 at 22:23:10 0 comments

På en verdenskonferanse i Dallas i forrige uke utpekte amerikanske og europeiske organisasjoner to norske forskningsprosjekter som verdens viktigste innen feltet de siste fem årene.

Følger tidsplanen likevel

2010-02-19 at 22:11:21 0 comments

Sykehuset Innlandet vil ikke utsette overtakelsen av private ambulanser likevel.

Vil flytte AMK til Lillesand

2010-02-19 at 12:41:37 0 comments

En arbeidsgruppe ved Sørlandet sykehus HF foreslår å flytte og samlokalisere både AMK-sentralen, Pasientreisekontoret og ledelsen for sykehusets avdeling for prehospitale tjenester, for å posisjonere seg i forhold til muligheten for større fellessentraler i fremtiden.

Helikopterlandingsplass på Haukeland

2010-02-19 at 11:59:27 0 comments

Helikopterlandingsplass på taket er spikra på årets budsjett. No gjenstår det berre formalitetar før prosjektet kan realiserast.

Avvist av AMK

2010-02-19 at 09:18:43 0 comments

AMK ba Sissel Marie Bruserud og mannen ordne opp selv, da hun lå med brukket bein på stien oppe i lia i Kleivene.