Medieklipp

Færre fødende får ambulanse

2010-12-16 at 10:05:45 0 comments

Fødende flest vil ikke få ambulanse eller følgetjeneste til sykehus.

Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot overvåkningssamfunnet?

2010-12-16 at 09:39:32 0 comments

Helsedirektoratet har i år lagt ned mye arbeid i forprosjektet til nasjonal kjernejournal. En nasjonal kjernejournal skal være en dataløsning som gir helsepersonell tilgang til visse kjerneopplysninger om pasientene, på tvers av foretaks- eller nivågrenser i helsetjenesten.

Skal studere ubehag etter bruk av nødsambandet Tetra

2010-12-15 at 12:51:29 0 comments

Påstått ubehag etter bruk av det nye nødsambandet TETRA, vil bli nærmere undersøkt i Asker og Bærum brannvesen.

Amok etter overdose

2010-12-15 at 12:39:39 0 comments

Ambulanse rykket ut til Nygårdsparken etter melding om to tilfeller av overdose, men den ene personen som ble hjulpet av helsepersonell, var alt annet enn takknemlig.

Hjerneforskere går til filmen

2010-12-15 at 09:49:18 0 comments

Hjerneforskerne i fMRI-gruppen ved Haukeland og UiB har hatt filmfotografer på slep. I går var det premiere på dokumentaren, og du kan se en snutt fra pionertiden her.

Varsel om tvangsmulkt til Helse Førde

2010-12-14 at 12:50:59 0 comments

Statens helsetilsyn gir Helse Førde HF pålegg om å sikre at bemanningen av ambulansene i helseforetaket er i tråd med kravene i akuttforskriften. Helse Førde må også rapportere bemanningsoversikten ukentlig til helsetilsynet.

Bedre behandling av alvorlig skadde pasienter

2010-12-14 at 12:36:51 0 comments

Styret i Helse Nord har i dag vedtatt at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø blir regionalt traumesenter, og Nordlandssykehuset Bodø blir traumesykehus nivå 2. De skal ha oppdatert og spisset kunnskap til å utføre den avanserte traumebehandlingen som kreves.

Sveriges raskeste responstider

2010-12-14 at 11:23:06 0 comments

På det raskeste reponsstedet i Sverige, bruker man 6,8 minutter i snitt for å komme til stedet på utrykning.

Helsetilsynet ut mot flytting av meldeordningen

2010-12-14 at 11:13:35 0 comments

Forslaget om å flytte meldesystemet for uønskede hendelser til Kunnskapssenteret møter sterk kritikk fra Helsetilsynet.

– Fornøyd med nytt nødsamband

2010-12-14 at 09:32:55 0 comments

Brannsjef Anne Hjort ved Asker & Bærum brannvesen IKT avviser at det nye Tetra-baserte nødnettsambandet er stanset.