Medieklipp

– Akuttmottak er for meg ambulanse

2011-01-09 at 16:38:54 0 comments

Luster-ordføraren: – Eit delvis fungerande lokalsjukehus er ingen tryggleiksbase for meg i dag. God ambulanseteneste er for meg det vesentlegaste.

Vaktmeister måtte køyre ambulanse

2011-01-09 at 16:10:58 0 comments

Då alle beredskapsambulansane var ute på oppdrag, måtte vaktmeister i Aurland kommune trå til og køyre ein alvorleg sjuk pasient til Voss.

Far og sønn mistet livet

2011-01-08 at 14:55:18 0 comments

Mor og tvillingsøster er hardt skadet. I tillegg omkom tre ansatte i Helse Nord i busstragedien i Troms.

– Tryggheten vil forsvinne

2011-01-08 at 14:46:40 0 comments

– Beredskapen langs E6 halveres, og tryggheten for innbyggere og turister forsvinner.

Skal hjelpe 28.000

2011-01-08 at 14:40:42 1 comment

På ettermiddags- og kveldstid er det bare én ambulanse i Røyken og Hurum. – For svakt, mener kommunene.

Fem omkomne i trafikkulykke

2011-01-07 at 16:22:22 1 comment

Det ble slått full katastrofealarm da redningsmannskapene fikk melding om den kraftige kollisjonen på E8 utenfor Tromsø.

Lokale akuttmedisinske team

Lokale akuttmedisinske team

2011-01-07 at 14:30:48 0 comments

I en undersøkelse av hvordan Troms og Finnmarks kommunale akuttberedskap fungerer, kommer det fram at et flertall øver på akuttmedisinske prosedyrer lokalt, men i tre av fire kommuner er det lite samtrening med ambulansepersonell.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet

2011-01-07 at 13:35:24 0 comments

Cirka 10 prosent av pasientene ved somatiske sykehus får en uønsket hendelse, ca. halvparten kunne vært forebygget, og kanskje så mange som fem prosent av dem dør. Nå er endelig en grundig og systematisk bok om pasientsikkerhet i helsetjenesten på norsk kommet ut.

Slik redder du liv i vintertrafikken

2011-01-07 at 11:17:43 0 comments

Det verste du gjør, er ikke å gjøre noe. Her er tipsene som redder liv.

Splitter «Gaza-legene»

2011-01-06 at 10:39:20 0 comments

Under Gaza-krigen opererte de skadde skulder ved skulder. Nå står Mads Gilbert og Erik Fosse på hver sin side i debatten om lokalsykehus.