Medieklipp

POD fulgte ikke opp pålegg om utbedring av trippelvarsling etter trippeldrap

POD fulgte ikke opp pålegg om utbedring av trippelvarsling etter trippeldrap

2017-06-16 at 10:57:58 0 comments

Etter trippeldrapet på Valdresekspressen ble Politidirektoratet pålagt å lage en konkret plan for å bedre samarbeidet mellom politi, brann og helse. Snart fire år etter tragedien, er arbeidet knapt påbegynt, ifølge VG.

Ny PLIVO-prosedyre fjernes fra offentligheten

Ny PLIVO-prosedyre fjernes fra offentligheten

2017-06-16 at 09:00:39 0 comments

Den såkalte PLIVO-prosedyren, en prosedyre for hvordan nødetatene skal håndtere pågående livstruende vold, har blitt revidert.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AB vant anbudet på ambulansefly

Babcock Scandinavian AirAmbulance AB vant anbudet på ambulansefly

2017-06-12 at 16:31:43 0 comments

Avtalen betyr at de snart ti år gamle ambulanseflyene, som årlig flyr om lag 9000 pasienter til og fra norske sykehus, byttes med helt nye fly. Kortbaneflyene er av typen Beechcraft King Air 250, skriver Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding.

Åpnet ny nødsentral i Bodø

2017-06-07 at 00:35:18 0 comments

Tirsdag kl. 11 var det offisiell åpning for den nye samlokaliserte nødsentralen på Albertmyra i Bodø, melder NRK Nordland.

Store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt – det samme gjelder ikke akutt hjerneblødning

2017-06-06 at 23:28:46 0 comments

Hole & Kloster har beregnet insidensen av førstegangs hjerneblødning i en stor prospektiv studie i Vestfold fylke. De fant en årlig insidens på 20,5 per 100 000 personer i perioden 2010 – 14, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag

Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag

2017-06-06 at 23:06:27 0 comments

Seks av ti pasienter som kontaktet primærhelsetjenesten ble bedt om å møte opp på fastlegekontor/legevakt, noe som medførte unødvendig tidstap, skriver artikkelforfattere fra Ahus i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Manglar 30 millionar: Gjer nye vurderingar av ambulansetilbodet i Helse Førde

2017-06-03 at 23:17:12 0 comments

Helse Førde kan bu seg på meir bråk når dei legg heile ambulansetenesta under lupa, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Nasjonal IKT har brukt 17 millioner kroner på stoppet AMK-prosjekt

Nasjonal IKT har brukt 17 millioner kroner på stoppet AMK-prosjekt

2017-06-03 at 13:30:36 0 comments

– Det har vært viktig å få frem oversikten over innsatsen fra prosjektdeltakerne, sier styreleder i Nasjonal IKT HF til Dagens Medisin.

Banak får ny helikopterbase

2017-06-03 at 13:27:50 0 comments

Nå blir det flunkende nytt på Banak. 330 skvadron får helt nytt hangarbygg, og hele strukturen på Lakselv lufthavn får en oppussing, ifølge Luftfart Media.

Skandale? Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Skandale? Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

2017-06-02 at 08:19:44 0 comments

Det nasjonale IT-prosjektet som skulle skaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), stoppes, ifølge Dagens Medisin.