Sykehuset Innlandet

Mer krøll om ambulanser

2010-08-30 at 06:06:30 0 comments

Balladen om ny ambulansesentral i Gausdal fortsetter, månedsvis på overtid.

Kjørte på ambulansen

2010-07-02 at 07:07:12 0 comments

En stillestående ambulanse med pasienter ble påkjørt bakfra under et redningsoppdrag på Eina.

Går mot færre akuttmottak

2010-06-30 at 10:17:51 0 comments

Styre og ledelse i Sykehuset Innlandet er enige om at det er for mange akuttmottak. Det kan føre til sammenslåinger.

Brakk nakken – fikk ikke ambulanse

2010-04-15 at 09:51:35 1 comment

AMK-sentralen undertriagerte den uheldige syklisten.

Ambulanseprosjektet til Sykehuset Innlandet

2010-03-09 at 08:25:24 1 comment

Sykehuset Innlandet har etablert et eget prosjekt som de neste tre årene skal arbeide med overtakelse av de private ambulansetjenestene.

Sjuketransport gjorde kreftpasient febersjuk

2010-02-22 at 08:26:16 0 comments

Ni timer tok ambulansetransporten med Marit Asperud Berger (72) fra Radiumhospi-talet i Oslo til Tynset sjukehus. Den nyopererte kreftpasienten ble både febersjuk og medtatt som følge av sjuketransporten som gikk via Gudbrandsdalen.

Følger tidsplanen likevel

2010-02-19 at 22:11:21 0 comments

Sykehuset Innlandet vil ikke utsette overtakelsen av private ambulanser likevel.

Sykehuset Innlandet ønsker å forskyve tidspunktet for avprivatisering

2010-02-12 at 20:08:46 0 comments

En ny beregning viser 20 millioner mer i utgifter enn påregnet, og derfor velger Sykehuset Innlandet å utsette insourcingen et år.

Drosje kjørte dødssyk mamma

2010-02-04 at 14:51:23 2 comments

Tre små barn var vitne til at drosjesjåføren reddet mammas liv. Kjøreoppdraget var gitt av legevakten.

Fornøyd med ny base

2009-12-04 at 09:34:52 0 comments

Ambulansetjenesten på Rena har fått ny base.