Sykehuset Innlandet

Brakk nakken – fikk ikke ambulanse

2010-04-15 at 09:51:35 1 comment

AMK-sentralen undertriagerte den uheldige syklisten.

Ambulanseprosjektet til Sykehuset Innlandet

2010-03-09 at 08:25:24 1 comment

Sykehuset Innlandet har etablert et eget prosjekt som de neste tre årene skal arbeide med overtakelse av de private ambulansetjenestene.

Sjuketransport gjorde kreftpasient febersjuk

2010-02-22 at 08:26:16 0 comments

Ni timer tok ambulansetransporten med Marit Asperud Berger (72) fra Radiumhospi-talet i Oslo til Tynset sjukehus. Den nyopererte kreftpasienten ble både febersjuk og medtatt som følge av sjuketransporten som gikk via Gudbrandsdalen.

Følger tidsplanen likevel

2010-02-19 at 22:11:21 0 comments

Sykehuset Innlandet vil ikke utsette overtakelsen av private ambulanser likevel.

Sykehuset Innlandet ønsker å forskyve tidspunktet for avprivatisering

2010-02-12 at 20:08:46 0 comments

En ny beregning viser 20 millioner mer i utgifter enn påregnet, og derfor velger Sykehuset Innlandet å utsette insourcingen et år.

Drosje kjørte dødssyk mamma

2010-02-04 at 14:51:23 2 comments

Tre små barn var vitne til at drosjesjåføren reddet mammas liv. Kjøreoppdraget var gitt av legevakten.

Fornøyd med ny base

2009-12-04 at 09:34:52 0 comments

Ambulansetjenesten på Rena har fått ny base.

Ny ambulansesentral er klar

2009-11-17 at 10:44:07 0 comments

15. februar skal ambulansesentralen i Tynset flyttes fra sykehuset til industriområdet for tre år i påvente av ny stasjon.

Mobiliserer for ambulansen i Gausdal

2009-10-18 at 20:56:58 1 comment

Politikerne i Gausdal må finne egnede lokaler for bygdas ambulansebil. Hvis ikke det skjer, kan den havne på Lillehammer.

– Positivt for sjåførene

2009-10-07 at 09:19:34 0 comments

Delte meninger om at Sykehuset Innlandet overtar ambulansedriften.