Sykehuset Innlandet

Ga helt klar beskjed

2010-09-29 at 08:02:42 0 comments

Tynsetingene ga sjukehusdirektør Morten Lang-Ree klar beskjed om at de ønsker å opprettholde akuttfunksjonene. Men han nektet å la seg lure inn i diskusjon om den geografiske sjukehusstrukturen i Innlandet.

Vil ikke fungere med «akutt light»

2010-09-27 at 08:16:25 0 comments

Skepsisen er stor til ideen om lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap.

Sykehuset ville sende skadet med nattoget

2010-09-22 at 21:46:10 1 comment

Åse Berit Steinstad skadet fire fingre under vedkapping. Skaden var så omfattende at sykehuset i Lillehammer ville sende henne videre til Rikshospitalet – med tog.

– Absurd holdning

2010-09-18 at 10:25:21 0 comments

Tillitsvalgte for utrykningspersonellet på Hadeland synes det er absurd at ambulansetjenesten ikke er med på den felles nødsentralen som skal bygges i løpet av de to neste årene.

NTS sliter med ambulansene

2010-09-01 at 08:57:57 0 comments

Ambulanse og godstransporten i Namsos Trafikkselskap ASA går dårlig. Men båt og fergedrifta gjennom FosenNamsos Sjø AS går godt.

Stedet for innlandets mest alvorlige skader

2010-08-31 at 12:02:19 0 comments

Sykehuset i Lillehammer tar imot flest pasienter med svært alvorlige skader i Hedmark og Oppland. 70 prosent av disse pasientene kommer hit. Strategidokumentet antyder færre sykehus med kirurgisk akuttberedskap, og det betyr også at de prehospitale tjenestene (herunder ambulansetjenesten) må styrkes.

Mer krøll om ambulanser

2010-08-30 at 06:06:30 0 comments

Balladen om ny ambulansesentral i Gausdal fortsetter, månedsvis på overtid.

Kjørte på ambulansen

2010-07-02 at 07:07:12 0 comments

En stillestående ambulanse med pasienter ble påkjørt bakfra under et redningsoppdrag på Eina.

Går mot færre akuttmottak

2010-06-30 at 10:17:51 0 comments

Styre og ledelse i Sykehuset Innlandet er enige om at det er for mange akuttmottak. Det kan føre til sammenslåinger.

Brakk nakken – fikk ikke ambulanse

2010-04-15 at 09:51:35 1 comment

AMK-sentralen undertriagerte den uheldige syklisten.