Sykehuset Innlandet

Kjørte i grøfta med ambulanse som vitne

2010-11-12 at 13:13:47 0 comments

Ved 19-tiden torsdag kveld mottok politiet melding om en trafikkulykke fra en ambulanse i utrykning mellom Hamar og Brumunddal.

Alt fungerte da alarmen gikk

2010-11-03 at 08:48:49 0 comments

Togulykken i Eidskog i høst viser at kriseberedskapen fungerer. 300 sjukehusansatte rykket ut da alarmen gikk.

Gransker sykehus for juks

2010-10-24 at 22:42:19 0 comments

Lillehammer sykehus har fått betalt for behandling av et mye større antall traumer enn det som er naturlig ut fra sykehusets størrelse.

Vil styre alle ambulansene

2010-10-01 at 15:04:37 1 comment

Sykehuset Innlandet tar over driften av 11 ambulanser etter nyttår. Da får nærmere 100 ambulansemedarbeidere ny arbeidsgiver.

Ga helt klar beskjed

2010-09-29 at 08:02:42 0 comments

Tynsetingene ga sjukehusdirektør Morten Lang-Ree klar beskjed om at de ønsker å opprettholde akuttfunksjonene. Men han nektet å la seg lure inn i diskusjon om den geografiske sjukehusstrukturen i Innlandet.

Vil ikke fungere med «akutt light»

2010-09-27 at 08:16:25 0 comments

Skepsisen er stor til ideen om lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap.

Sykehuset ville sende skadet med nattoget

2010-09-22 at 21:46:10 1 comment

Åse Berit Steinstad skadet fire fingre under vedkapping. Skaden var så omfattende at sykehuset i Lillehammer ville sende henne videre til Rikshospitalet – med tog.

– Absurd holdning

2010-09-18 at 10:25:21 0 comments

Tillitsvalgte for utrykningspersonellet på Hadeland synes det er absurd at ambulansetjenesten ikke er med på den felles nødsentralen som skal bygges i løpet av de to neste årene.

NTS sliter med ambulansene

2010-09-01 at 08:57:57 0 comments

Ambulanse og godstransporten i Namsos Trafikkselskap ASA går dårlig. Men båt og fergedrifta gjennom FosenNamsos Sjø AS går godt.

Stedet for innlandets mest alvorlige skader

2010-08-31 at 12:02:19 0 comments

Sykehuset i Lillehammer tar imot flest pasienter med svært alvorlige skader i Hedmark og Oppland. 70 prosent av disse pasientene kommer hit. Strategidokumentet antyder færre sykehus med kirurgisk akuttberedskap, og det betyr også at de prehospitale tjenestene (herunder ambulansetjenesten) må styrkes.