Helsetilsynet

Sykehustopp går ut mot ambulanserykter

2013-02-09 at 10:22:48 0 comments

Sykehusdirektør Paul Martin Strand går nå aktivt ut mot det han karakteriserer som rykter etter at en eldre kvinne døde etter et ambulanseoppdrag, ifølge Avisa Nordland. Bakgrunn i Avisa Nordland: Kvinne døde etter benbrudd Les også: Strakstiltak etter dødsfall Det er ikke avklart om den 85 år gamle kvinnen dødeRead More

Foreslår egen spesialitet i akuttmedisin

2013-01-28 at 09:31:23 0 comments

En egen spesialitet i akuttmedisin vil øke arbeidsfeltets status og bidra til at erfarne leger stiller seg i front i akuttmottakene, mener pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne, som er bekymret for dagens pasientsikkerhet.

Ambulanseforum nr. 6 2012

Ambulanseforum nr. 6 2012

2012-12-07 at 14:52:22 0 comments

Årets siste nummer: En rikholdig utgave med masse nyheter fra forskjellige ambulansetjenester i Norge. Vi setter fokus på debatten om nødmeldesentraler i Norge, og har intervjuet Terje Kluften, leder for prosjekt felles nødnummer i Drammen og Olav Eielsen om utredningen av virtuelle AMK-sentraler i Helse Vest. Bli også med på en reise med ambulanse gjennom 18 land… Vi ønsker alle en god førjulstid!

– Begrepet «øyeblikkelig hjelp» er en saga blott

2012-10-21 at 21:23:48 0 comments

13. juli mistet 75 år gamle Inger Johanne Sæthermyr livet da legevakten brukte to timer på turen fra Molde til Nesset. Nå frykter KS flere tilfeller, ettersom de nye fastlegeforskriftene kan gi nasjonal mangel på legevakter fra nyttår.

Ambulanseforum nr. 5 2012 – konferansenummer!

Ambulanseforum nr. 5 2012 – konferansenummer!

2012-10-02 at 00:02:43 0 comments

Årets konferansenummer er fylt med gode artikler fra en del av foreleserne på konferansen, samt artikler om det er behov for nasjonal standardisering av sertifiseringer og delegeringer, triagesystemer, pasientjournaler, prosedyrebøker og utstyr i bilene. Du får også siste nytt om arbeidet med en bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic. Her er litt om innholdet.

Sogndal Høgre krev egna lokale til ambulansen

2012-09-09 at 11:26:37 0 comments

Utan skikkelige lokalitetar, er det ei stor utfordring å løyse arbeidsoppgåver slik fagpersonalet ynskjer. No blir det kaldare og vinteren kjem snart, ambulansen i Sogndal går fjerde vinteren i møte utan garasjar til ambulansebilane.

Assistentleger fikk overlegejobber på Ahus

2012-09-09 at 10:34:21 0 comments

Norges største akuttsykehus måtte masserekruttere leger og sykepleiere da de manglet 550 ansatte 1. januar i fjor.

Spesialettersyn etter besk kritikk

2012-08-17 at 08:57:51 0 comments

En kvinne som hadde falt av sykkelen ble ikke tatt med til sykehuset. Senere viste det seg at hun hadde hjerneblødning.

Ambulanse snudde på vei til selvmord – pasient døde

2012-07-26 at 15:06:37 0 comments

Ambulansen var på vei til en mulig overdose da pasienten selv ringte for å avlyse nødhjelpen. Så kom telefonen om at han var funnet livløs.

Baby døde etter språkproblemer

2012-07-20 at 19:29:13 0 comments

En fødende kvinne mistet barnet sitt etter at hun og hennes pårørende hadde språkproblemer med AMK-sentralen i Vestfold. Språkproblemene kan ha vært årsaken.