Helsedirektoratet

Høring: Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Høring: Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

2016-06-21 at 15:39:07 0 comments

Helsedirektoratet har sendt ut et høringsforslag for felles registrering og nasjonal rapportering av informasjon om behandling og aktivitet i ambulansetjenesten i Norge. 

Prehospital strategisk satsning

2016-01-10 at 13:11:11 0 comments

Helsedirektoratet skal utvikle et nasjonalt system for innsamling og bearbeidelse av data fra helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) og ambulansetjenesten, skriver de på sine nettsider.

Helsedirektøren gir sterk støtte til helsearbeidere

2015-11-03 at 13:51:07 0 comments

– Fra et helsearbeidersynspunkt er det svikt oppover hele veien, fra sykehusledelsen, direktorat og politikere. Jeg tror at de til dels har rett, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju i Dagens Medisin.

Foredragene på Redningskonferansen

Foredragene på Redningskonferansen

2015-09-25 at 11:21:46 0 comments

Redningskonferansen åpnet med statssekretær Gjermund Hagesæter i Justisdepartementet, Nina Skarpenes, rektor på Politihøgskolen og Kåre Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet. 

Helsedirektoratet har presisert regler for taushetsplikt og deling av informasjon

Helsedirektoratet har presisert regler for taushetsplikt og deling av informasjon

2015-07-18 at 08:59:26 0 comments

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å klargjøre reglene for når helsepersonell skal gi informasjon til politiet og når de har taushetsplikt, skriver Helsedirektoratet.

Beredskap mot ebola

2014-12-12 at 11:19:05 0 comments

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal beredskapsplan mot ebola. Planen skal støtte sykehus og kommuner i beredskapsarbeidet.

Varsko om «hvite biler»

Varsko om «hvite biler»

2014-12-05 at 15:40:24 3 comments

– Det må stilles klare krav, fastslår Ola Yttre, leder i Ampy. Helsedirektoratet, Akuttutvalget og ny akuttforskrift snakker varmt om å løse ambulansetjenestens kapasitetsproblemer og samtidighetskonflikter ved å innføre transportambulanser, men uten å nevne spesifikke krav blir det et frislipp.

Ambulanseforum nr. 6 2014

Ambulanseforum nr. 6 2014

2014-12-01 at 07:05:01 0 comments

Smugtitt litt: Ambulanseforums siste nummer dette årets skriver om vinnerne av ambulanseanbudet og piloten for Nasjonal Lederutdanning for innsatspersonell. Vi har artikler om taushetsplikt, nakkekrage og intraossøs nål. Vi har lest akuttutvalgets delrapport og skummet gjennom 140 høringssvar til ny akuttforskrift. Vi hyller også tre helter i prehospital akuttmedisin. MedRead More

Skal ha døgnbemannet smittevernberedskap

2014-10-07 at 10:34:16 0 comments

Flyplasskommuner må ha døgnbemannet smittevernberedskap mot ebola, mener Helsedirektoratet. – Det er å be om for mye, mener rådmannen i Rygge, ifølge NRK Østfold.

Foredrag på AmbulanseForum 2014

Foredrag på AmbulanseForum 2014

2014-10-03 at 12:26:20 1 comment

AmbulanseForum 2014 er over. Akuttkjeden, pasientsikkerhet, medisinske og operative temaer, ambulansefag, nødmeldetjeneste, skarpe oppdrag og medier og taushetsplikt var temaer på sesjonene. Her er pdf-er av foredragene på konferansen.