Helsedirektoratet

Varsko om «hvite biler»

Varsko om «hvite biler»

2014-12-05 at 15:40:24 3 comments

– Det må stilles klare krav, fastslår Ola Yttre, leder i Ampy. Helsedirektoratet, Akuttutvalget og ny akuttforskrift snakker varmt om å løse ambulansetjenestens kapasitetsproblemer og samtidighetskonflikter ved å innføre transportambulanser, men uten å nevne spesifikke krav blir det et frislipp.

Ambulanseforum nr. 6 2014

Ambulanseforum nr. 6 2014

2014-12-01 at 07:05:01 0 comments

Smugtitt litt: Ambulanseforums siste nummer dette årets skriver om vinnerne av ambulanseanbudet og piloten for Nasjonal Lederutdanning for innsatspersonell. Vi har artikler om taushetsplikt, nakkekrage og intraossøs nål. Vi har lest akuttutvalgets delrapport og skummet gjennom 140 høringssvar til ny akuttforskrift. Vi hyller også tre helter i prehospital akuttmedisin. MedRead More

Skal ha døgnbemannet smittevernberedskap

2014-10-07 at 10:34:16 0 comments

Flyplasskommuner må ha døgnbemannet smittevernberedskap mot ebola, mener Helsedirektoratet. – Det er å be om for mye, mener rådmannen i Rygge, ifølge NRK Østfold.

Foredrag på AmbulanseForum 2014

Foredrag på AmbulanseForum 2014

2014-10-03 at 12:26:20 1 comment

AmbulanseForum 2014 er over. Akuttkjeden, pasientsikkerhet, medisinske og operative temaer, ambulansefag, nødmeldetjeneste, skarpe oppdrag og medier og taushetsplikt var temaer på sesjonene. Her er pdf-er av foredragene på konferansen. 

Ambulanseforum nr. 5 2014

Ambulanseforum nr. 5 2014

2014-10-01 at 13:27:08 0 comments

Årets konferansenummer har fagartikler om akutt geriatri, prehospital hjerneslagdiagnostikk, prehospital pasientsikkerhet, crew resource management (CRM), ultralyd og norsk beredskap, pasientsikkerhet, taushetsplikt med mer. Vi har vært på Ferno Nordens 35 års jubile og besøkt Helse Førdes splitter nye prehospitale bygg. 

Nye direktører i Helsedirektoratet

2014-08-14 at 07:58:10 0 comments

Cecilie Daae og Christine Bergland er ansatt som assisterende direktører i Helsedirektoratet.

Leder for DSB Cecilie Daae, fra da hun var assisterende direktør i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Krisestab i Helsedirektoratet

2014-07-25 at 09:23:15 0 comments

Direktoratet ber om redegjørelser fra alle kommuner og helseforetak innen fredag formiddag på om de har beredskapen klar i tilfelle terror, skriver Dagens Medisin.  

Sykehusene kartlegger beredskap etter terrortrussel

2014-07-25 at 08:39:52 0 comments

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppgave å koordinere helsetjenestens håndtering av den mulige terrortrusselen, melder NRK Norge.

Frykter uthuling av kompetansekrav

Frykter uthuling av kompetansekrav

2014-07-18 at 08:30:22 0 comments

Helsedirektoratet er kritisk til at departementet i den nye akuttmedisinforskriften opphever kompetansekrav i luftambulansetjenesten, melder Dagens Medisin.

Foto: Therese B. Kirkesæther

AMK og ambulansetjenesten når ikke krav til aksess- eller responstid

2014-06-25 at 12:05:33 2 comments

Helsedirektoratet er her med sin årlige rapport som viser tallene for 2013.