Helsedirektoratet

Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

2017-08-24 at 09:19:43 0 comments

Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død, står det i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dokument avslører: Helsevesenet har sagt nei til terrorøvelser

Dokument avslører: Helsevesenet har sagt nei til terrorøvelser

2017-07-31 at 10:11:17 0 comments

Et av de viktigste tiltakene etter 22. juli var å øve på farlige situasjoner, som å håndtere terror og livstruende vold som pågår. Men nå viser det seg at helseforetak har nedprioritert øvelsene, skriver NRK Norge.

Bli kjent med ny nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Bli kjent med ny nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

2016-12-05 at 14:58:59 0 comments

SAMVIRKE: Da er en ny nasjonal veileder her. Den avklarer ansvarsforhold, skisserer sentrale prinsipper og hovedoppgaver for helsetjenestens innsats på større og mindre hendelser der flere nødetater har samvirke. 

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Offentlig hjertestarterregister er på vei – registrering er planlagt fra februar

2016-11-30 at 09:57:05 2 comments

Et offentlig hjertestarterregister planlegger oppstart av registrering av hjertestartere i februar 2017.

Høring: Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

Høring: Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten

2016-06-21 at 15:39:07 0 comments

Helsedirektoratet har sendt ut et høringsforslag for felles registrering og nasjonal rapportering av informasjon om behandling og aktivitet i ambulansetjenesten i Norge. 

Prehospital strategisk satsning

2016-01-10 at 13:11:11 0 comments

Helsedirektoratet skal utvikle et nasjonalt system for innsamling og bearbeidelse av data fra helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) og ambulansetjenesten, skriver de på sine nettsider.

Helsedirektøren gir sterk støtte til helsearbeidere

2015-11-03 at 13:51:07 0 comments

– Fra et helsearbeidersynspunkt er det svikt oppover hele veien, fra sykehusledelsen, direktorat og politikere. Jeg tror at de til dels har rett, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju i Dagens Medisin.

Foredragene på Redningskonferansen

Foredragene på Redningskonferansen

2015-09-25 at 11:21:46 0 comments

Redningskonferansen åpnet med statssekretær Gjermund Hagesæter i Justisdepartementet, Nina Skarpenes, rektor på Politihøgskolen og Kåre Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet. 

Helsedirektoratet har presisert regler for taushetsplikt og deling av informasjon

Helsedirektoratet har presisert regler for taushetsplikt og deling av informasjon

2015-07-18 at 08:59:26 0 comments

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å klargjøre reglene for når helsepersonell skal gi informasjon til politiet og når de har taushetsplikt, skriver Helsedirektoratet.

Beredskap mot ebola

2014-12-12 at 11:19:05 0 comments

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal beredskapsplan mot ebola. Planen skal støtte sykehus og kommuner i beredskapsarbeidet.