Helse Vest

Støttar ambulansestasjon ved sjukehuset

2018-05-28 at 09:15:50 0 comments

Ørsta kommunestyre seier samrøystes ja til å støtte ein ambulansestasjon ved Volda sjukehus, melder Møre-Nytt (krev innlogging).

Helse Førde: – Vi har ikkje krav til responstid

2018-05-24 at 14:26:59 0 comments

Vi har målsetjingar til responstid og bryt ingen krav, understrekar kommunikasjonsdirektør Terje Ulvedal i Helse Førde, skriv Firdaposten.

Greier ikkje responstida i kvar tredje utrykning

2018-05-21 at 09:19:15 0 comments

Å redusere antall ambulansestasjonar er uaktuelt, skriver kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus i en høyringsuttale på vegner av ei prosjektgruppa i Bremanger, melder Firdaposten.

Eitt av fem ambulanseoppdrag i Gloppen nådde ikkje fram innan fristen

2018-05-15 at 09:15:11 0 comments

Fleire Nordfjord-kommunar er bekymra over utviklinga. Dei er redde for kutt i ambulansetilbodet, skriver Firda.

Teamet skal være spydspissen i kampen mot overdosedødsfallene i Bergen

Teamet skal være spydspissen i kampen mot overdosedødsfallene i Bergen

2018-05-14 at 12:52:57 0 comments

Seks måneder etter de første ble ansatt, er nødvendige avtaler fortsatt ikke på plass. Kommunens overdoseteam blir ikke varslet om overdoser eller spesielt utsatte personer, ifølge Bergens Tidende.

Kvifor set ikkje Helse-Noreg pris på sjukepleiarar i ambulansen?

2018-05-07 at 12:24:41 0 comments

Sjukepleiarar i ambulansen nytter både kompetanse, klinisk blikk og erfaring frå sjukepleiaryrket, men får ikkje lønn eller pensjon som sjukepleiar, skriver Magnar Skorven, ambulansearbeider og sjukepleiar i Helse Førde i Sykepleien.

Sykepleier i ambulanse: Må jobbe fem år lenger enn kollegene før han pensjoneres

2018-05-07 at 10:33:00 0 comments

– Jeg har verdens beste jobb som sykepleier i ambulanse. Men hvorfor får jeg lønn som ambulansearbeider og pensjonsalder som sykepleier, spør Magnar Skorven i Helse Førde til Sykepleien.

– Utrykkingstida har auka med 40 prosent

2018-05-06 at 12:26:44 0 comments

ASKVOLL: – For innbyggarane våre går det på tryggleiken laust. Dette er ikkje godt nok, seier ordførar Ole Andre Klausen i Askvoll til Firda (krev innlogging).

Den viktigste båten i Ryfylke

2018-05-02 at 08:35:10 0 comments

Den er der for fødende kvinner, for hjertesyke, for det febersyke barnet og den urolige moren, for den som har kvestet seg eller den ulykkelige som ikke vil mer. For folk i Ryfylke representerer den gule legebåten trygghet, skriver Stavanger Aftenblad.

Vil teste ny legevaktmodell

2018-05-01 at 23:08:18 0 comments

– Vi har ikkje noko val. Dagens legevaktordning er ikkje berekraftig og vi må finne andre løysingar. Det slo Tom Joensen fast i siste formannskapsmøtet 26. april og fekk eit einstemmig formannskap med seg på å søke om å bli med i eit pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet for utprøvingRead More