Helse Vest

Eitt av fem ambulanseoppdrag i Gloppen nådde ikkje fram innan fristen

2018-05-15 at 09:15:11 0 comments

Fleire Nordfjord-kommunar er bekymra over utviklinga. Dei er redde for kutt i ambulansetilbodet, skriver Firda.

Teamet skal være spydspissen i kampen mot overdosedødsfallene i Bergen

Teamet skal være spydspissen i kampen mot overdosedødsfallene i Bergen

2018-05-14 at 12:52:57 0 comments

Seks måneder etter de første ble ansatt, er nødvendige avtaler fortsatt ikke på plass. Kommunens overdoseteam blir ikke varslet om overdoser eller spesielt utsatte personer, ifølge Bergens Tidende.

Kvifor set ikkje Helse-Noreg pris på sjukepleiarar i ambulansen?

2018-05-07 at 12:24:41 0 comments

Sjukepleiarar i ambulansen nytter både kompetanse, klinisk blikk og erfaring frå sjukepleiaryrket, men får ikkje lønn eller pensjon som sjukepleiar, skriver Magnar Skorven, ambulansearbeider og sjukepleiar i Helse Førde i Sykepleien.

Sykepleier i ambulanse: Må jobbe fem år lenger enn kollegene før han pensjoneres

2018-05-07 at 10:33:00 0 comments

– Jeg har verdens beste jobb som sykepleier i ambulanse. Men hvorfor får jeg lønn som ambulansearbeider og pensjonsalder som sykepleier, spør Magnar Skorven i Helse Førde til Sykepleien.

– Utrykkingstida har auka med 40 prosent

2018-05-06 at 12:26:44 0 comments

ASKVOLL: – For innbyggarane våre går det på tryggleiken laust. Dette er ikkje godt nok, seier ordførar Ole Andre Klausen i Askvoll til Firda (krev innlogging).

Den viktigste båten i Ryfylke

2018-05-02 at 08:35:10 0 comments

Den er der for fødende kvinner, for hjertesyke, for det febersyke barnet og den urolige moren, for den som har kvestet seg eller den ulykkelige som ikke vil mer. For folk i Ryfylke representerer den gule legebåten trygghet, skriver Stavanger Aftenblad.

Vil teste ny legevaktmodell

2018-05-01 at 23:08:18 0 comments

– Vi har ikkje noko val. Dagens legevaktordning er ikkje berekraftig og vi må finne andre løysingar. Det slo Tom Joensen fast i siste formannskapsmøtet 26. april og fekk eit einstemmig formannskap med seg på å søke om å bli med i eit pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet for utprøvingRead More

Leger ved Stavanger universitetssykehus får kvalitetspris fra Helse Vest

2018-04-27 at 10:22:11 0 comments

Radiolog Knut Olav Sandve får prisen for å lede arbeidet med hva som må til når en stor blodpropp er vanskelig å løsne, skriver Stavanger Aftenblad.

Skal bygge stort i Dale for fire naudetatar

2018-04-25 at 10:38:45 0 comments

FJALER: Eit prosjekt på 2100 kvadratmeter er lyst ut på anbod for å samle fire naudetatar i eitt eller fleire bygg på eit felles område i Dale sentrum, melder Firda.no (krever innlogging).

Utvikla smart terrengbåre i felleskap

2018-04-23 at 09:45:32 0 comments

Husnes ambulansestasjon i Helse Fonna har i lag med HMR Husnes utvikla ei lett og svært tenleg båre til bruk i terrenget, skriv Kvinnheringen (krev innlogging).