Helse Nord

Anbud på ambulansebåt på vent

2009-04-15 at 08:46:56 0 comments

Det er fremdeles ingen avklaring av hvem som i framtida skal drive ambulansebåttjenesten for Bjarkøy, Ibestad og Sør-Troms-kommunene.

Ja til legevaktsamarbeid

2009-04-15 at 08:26:36 0 comments

2900 skrev under på at de ikke ville ha det, men i går sa det politiske flertallet i Saltdal ja til en interkommunal legevakt i indre Salten.

Frykter dårligere ambulansetilbud

2009-03-23 at 10:57:09 0 comments

Helgelandssykehuset vil endre ambulansebåt-ordningene nord på Helgeland. I Rødøy frykter de et dårligere tilbud.

Foreløpig felles akuttmottak

2009-03-17 at 10:39:31 0 comments

Det har vært uenighet mellom UNN og Narvik kommune om drift av Felles akuttmottak (FAM). Dette er også en ordning som nå skal granskes nærmere av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Redningsaksjon kunne blitt utført på en brøkdel av tiden

2009-03-07 at 13:43:25 2 comments

En rapport fra skredulykken i Tromsø der en kvinne (23) omkom, slår fast at redingsaksjonen tok unødvendig lang tid. Uten tilgang til helikopter måtte kvinnen fraktes ned fra fjellet manuelt. Dette forsinket redningsarbeidet.

Ambulanse flyttes fra Glomfjord

2009-03-03 at 09:44:25 0 comments

Tross massive protester fra politikere og befolkningen, valgte styret i Nordlandssykehuset å vedta at ambulansen flyttes fra Glomfjord til Ørnes.

Ber helseministeren gripe inn

Ber helseministeren gripe inn

2009-02-27 at 07:49:37 0 comments

Stortingspolitiker Ivar Kristiansen (H) ber nå helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn mot flytting av ambulanse fra Glomfjorden.

Ambulansebåt legger inn årene

2009-02-16 at 13:03:26 0 comments

Den innleide ambulansebåten i Vågsfjordbassenget, «Gulf Lady» blir lagt stille fra midnatt søndag,

Strømløst sykehus

2009-02-09 at 10:53:08 0 comments

Harstad sykehus var uten strøm i to timer lørdag morgen, og en kvinne måtte rett og slett føde i en ambulanse på sykehuset da det kun var der de hadde elektronisk utstyr som virket.

Helse Finnmark vil kutte ti stillinger

Helse Finnmark vil kutte ti stillinger

2009-02-06 at 12:45:19 0 comments

Helse Finnmark vil kutte 10 stilinger i ambulansetjenesten, selv om det ble jobbet 30 årsverk i overtid i fjor.