Helse Nord

– Ble feid på sjøen i kraftig kastevind

2011-03-08 at 10:11:39 0 comments

Veien manglet autovern: Ei kraftig vindrosse tok tak i bilen til ambulansepersonell Jon Arne Johannesen og feide den på sjøen. – Med autovern på begge sider ville dette aldri ha skjedd, sier Johannesen.

25 år siden Vassdalen

2011-03-05 at 18:16:31 0 comments

– Det har ikke gått en uke i disse årene uten at jeg har tenkt på dødsskredet.

– Pasienten trygt til sykehuset

2011-03-05 at 12:32:29 0 comments

Helse Finnmark bekrefter at ambulansen sto fast i nesten en time med en fødepasient.

Konstruktivt halvdagsseminar

2011-03-04 at 15:52:39 0 comments

– Det er bedre å utveksle kunnskap enn å utveksle uvitenhet, siterte Andreas Krüger, stipendiat i SNLA og lege på St. Olavs Hospital, jervforsker Lars Olav Lund i åpningen av sitt innlegg.

Slagbehandling på halvtimen

Slagbehandling på halvtimen

2011-03-04 at 14:08:08 0 comments

I snitt tar det nå en halv time fra en akutt slagpasient kommer inn på sykehuset i Tromsø til pasienten har fått stilt diagnose og behandling (trombolyse) er i gang. Dette raske forløpet er nå mulig fordi UNN Tromsø har samlet behandling av slag i én felles slagenhet.

Årets nyskapning: Tverrfaglig og trygg akuttberedskap

2011-03-04 at 08:48:52 0 comments

Sykepleierne i Bjarkøy kommune trener avansert akuttmedisin i tverrfaglige team. En god idé som er overførbar til andre kommuner med spredt befolkning. Og som nå er premiert med Smartprisen for beste nyskapning.

Ønsker ambulansehelikopteret tilbake

2011-02-27 at 22:14:22 0 comments

Brigade Nord ønsker at 339 skvadron skal ha et helikopter på ambulanseberedskap store deler av året.

Framtidens ambulansetjeneste

Framtidens ambulansetjeneste

2011-02-23 at 14:18:25 0 comments

Halvdagsseminar 1. mars. Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin? Programmet er oppdatert med to innledere til.

Truer med å si opp leiekontrakten

2011-02-08 at 08:46:17 0 comments

UNN helseforetak vurderer sterkt å si opp leiekontrakten de har med Balsfjord kommune for ambulansestasjonen i Nordkjosbotn.

Nytt system, ja takk!

2011-02-02 at 09:07:17 0 comments

– Jeg tror METTS vil bli et godt arbeidsverktøy for oss, sier sykepleier Ronny Higraff som ønsker seg et større og mer samkjørt akuttmottak, siden pasientstrømmen og arbeidsoppgavene bare øker med årene.