Helse Midt-Norge

Møre og Romsdal får felles nødsentral

2017-10-27 at 10:12:38 0 comments

I desember får operasjonssentralene til politiet og brannvesenet i Møre og Romsdal en felles nødsentral, melder NRK Møre og Romsdal. 

I nesten 30 år har Ivar Stenstvedt reddet mennesker. Så fikk han hjerteinfarkt på jobb

2017-10-16 at 22:18:23 0 comments

Kollegene til 55-åringen og hjertestarteren ble redningen da hjertet til brannmannen stoppet, skriver Adresseavisen – gjengitt av Aftenposten.

Mangler nødnett: – Nekter å betale regninga

2017-10-12 at 23:26:18 0 comments

Brannmannskapene i Osen kommune har så store problemer med nødnettet at brannsjefen ikke har betalt nødnettabonnement de siste seks månedene, ifølge NRK Trøndelag.

Flere kommuner har store problemer med nødnettet

2017-10-11 at 08:40:25 0 comments

Flere steder i landet er nødnettet så dårlig at brannmannskapet ikke blir varslet ved alvorlige hendelser. Alf Magne Smørholm i brannvesenet mener det i verste fall kan få fatale konsekvenser, ifølge NRK Møre og Romsdal.

Skeptisk til å minske bårekapasiteten

2017-09-30 at 11:13:19 0 comments

Hovedtillitsvalgt for ambulansearbeiderne ved St. Olavs Hospital er skeptisk til at den nye akuttbilen uten bårekapasitet erstatter en ambulanse som hadde bårekapasitet. – Vi er ikke imot Rørosprosjektet, men vi er skeptiske til at man minsker bårekapasiteten, sier han til Fjell-Ljom.

Økonomisk tvist etter avviklingen av Røde Kors Ambulanse Midt-Norge

2017-09-14 at 12:03:33 0 comments

Sju trønderske Røde Kors-foreninger tapte i retten: Rennebu Røde Kors og seks andre Røde Kors-foreninger må betale til sammen 2,97 millioner kroner etter ambulanse-tvist, skriver Opp.

Skal jobbe tettere sammen om akuttmedisin

2017-09-13 at 14:10:54 0 comments

De skal jobbe tett sammen hele livet, men vet lite om hverandre gjennom utdanningsløpet, skriver Forskning.no.

Forskning taler for bruk av lommeultralyd på slagpasienter

Forskning taler for bruk av lommeultralyd på slagpasienter

2017-09-04 at 20:12:24 0 comments

– Dette er et tilfelle der ny teknologi gir effektivisering, bedre behandling og redusert ressursbruk, sier LIS-lege Lars Saxhaug, som presenterte funnene på ESC. Det skriver Dagens Medisin.

Fast akuttbil på Røros

2017-09-01 at 08:17:13 0 comments

Fra og med mandag 4. september blir en akuttbil/legevaktsbil fast stasjonert på Røros. Akuttbilen vil være bemannet alle hverdager mellom kl. 10.00 – 22.00 og tilgjengelig for den interkommunale legevakta 24 timer i døgnet, ifølge Rørosnytt.

Den nye helseadelen

2017-08-21 at 15:56:37 0 comments

I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra vellykkede, skriver Rune Slagstad i et essay i Tidsskrift for Den norske legeforening.