debatt

Føler seg overkjørt i traumesaka

2010-06-11 at 10:13:00 0 comments

Fagfolk og politikere krever ny utsettelse i traumesaka. I dag skal Helse Nord-ledelsen møte i løvens hule i Sandnessjøen.

Måtte ordne opp sjølv

2010-06-09 at 08:56:35 0 comments

– Politivakta i Florø manglar lokalkunskap når dei skal sette i verk bergingsaksjonar, meiner Kjell Rognaldsen, etter å ha blitt sett over til politiet av AMK.

De yngste legene står alene med de sykeste pasientene

2010-06-09 at 08:39:17 0 comments

Kommer du på legevakten eller akuttmottaket med akutt behov for behandling for eksempel på grunn av dødelig meningitt, blodpropp eller akutt blodforgiftning, risikerer du å bli møtt av sykehusets yngste medarbeider.

En viktig debatt

2010-06-08 at 08:29:49 0 comments

Norges helsebudsjett er fordoblet på sju år. Budsjettet er i dag på mer enn 100 milliarder kroner og utgjør 10 prosent av BNP. Bare Sveits, Luxembourg og USA bruker mer på helse, og debatten om prioritering er viktig, mener Nationens kommentator.

Utsatte traumesaken

2010-05-31 at 12:19:05 0 comments

Styret i Helse Nord utsetter behandlingen av styresaken om behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter.

Akuttmedisinsk skivebom

2010-05-31 at 11:34:49 0 comments

– Det er greit nok at det skjer en vurdering av traumebehandling i Finnmark. Landsdelen trenger all den kompetanseheving den kan få. Men det er i distriktene behovet for kompetanseheving er størst. Det er der den livreddende primærinnsatsen finner sted.

Bred enighet om bachelor

Bred enighet om bachelor

2010-04-19 at 12:49:48 0 comments

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Tone Toften fikk klare signaler fra ambulansemiljøet om at man ønsker en fortgang på å få opprettet en bachelorgrad paramedic i Norge, på et halvdagsseminar arrangert av Ambulanseforum og SNLA i slutten av februar.

Autorisasjon light

Autorisasjon light

2010-03-12 at 13:42:30 8 comments

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har hittil i år godkjent ambulanseautorisasjon for 12 stykker som i utgangspunktet har annen utdanning som helsepersonell, uten at de har tatt fagbrev som ambulansearbeider.

Motstand i helsesektoren mot felles nødnummer

2010-03-09 at 09:20:44 0 comments

Det er stor motstand fra helsetjenesten om å innføre kun ett nødnummer istedet for tre som i dag, skriver NRK.

Foredragene på halvdagsseminaret

2010-02-26 at 01:09:04 0 comments

Bachelor, nødmeldetjeneste, epidemologi, forskning og utvikling var temaene på halvdagsseminaret om prehospital tjeneste, hvor vi forsøkte å dra rapporten «En helhetlig gjennomgang av prehospital tjeneste med vekt på ambulanse og nødmeldetjeneste» ut av Helse- og omsorgsdepartementets dype skuffer.