debatt

Det hastar for ambulansen

2011-01-11 at 22:42:22 0 comments

Ambulansesituasjonen i Sogn og Fjordane, der Helse Vest og Helse Førde er samde om å leggja ned to lokalsjukehus, er – mildt sagt – utfordrande. Og det på fleire måtar.

Invitasjon til halvdagsseminar 1. mars

Invitasjon til halvdagsseminar 1. mars

2011-01-10 at 13:15:04 2 comments

Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin?

– Akuttmottak er for meg ambulanse

2011-01-09 at 16:38:54 0 comments

Luster-ordføraren: – Eit delvis fungerande lokalsjukehus er ingen tryggleiksbase for meg i dag. God ambulanseteneste er for meg det vesentlegaste.

Skal hjelpe 28.000

2011-01-08 at 14:40:42 1 comment

På ettermiddags- og kveldstid er det bare én ambulanse i Røyken og Hurum. – For svakt, mener kommunene.

Splitter «Gaza-legene»

2011-01-06 at 10:39:20 0 comments

Under Gaza-krigen opererte de skadde skulder ved skulder. Nå står Mads Gilbert og Erik Fosse på hver sin side i debatten om lokalsykehus.

Debatt om lokale fødesteder

2011-01-04 at 23:18:02 0 comments

Norsk gynekologisk forening mener det er blitt mindre oppslutningen om små, lokale fødesteder, mens Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for lokalsykehusene mener følgetjenesten ikke vil fungere i praksis. – Det er jo slik at en ambulansefødsel ikke er så trygg som en fødsel på et sykehus hvor du har kuvøse, varme og hvor du har det utstyret som skal til dersom det oppstår komplikasjoner, sier hun.

Omkamp

2011-01-04 at 09:22:43 0 comments

Vi er forundret over at spørsmålet om ambulansetjenesten i flere av fylkets kommuner ser ut til å komme på dagsorden, nok en gang, få år etter forrige runde, skriver Trønder-Avisa på lederplass.

Lokalsykehus redder liv

2010-12-28 at 23:13:36 0 comments

Lokale akuttsykehus gjør at flere overlever når tidskritiske tilstander oppstår, skriver Mads Gilbert i en kronikk. – Det er desentralisering, ikke sentralisering, av akuttfunksjoner som har vist seg å bedre overlevelse og behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår.

Toppsakene i 2010

Toppsakene i 2010

2010-12-21 at 07:26:37 0 comments

Det har vært et begivenhetsrikt år, hvor både ambulanseutdanning, fysiske krav og autorisasjonsordningen har engasjert. Askeskyer og håndtering av aggressive pårørende har skapt forbigående mediestormer. Men vi er kanskje aller mest glade i interne spøker, og å lese eller se bilder av oss selv eller hverandre. Her er de mest leste sakene i 2010.

Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot overvåkningssamfunnet?

2010-12-16 at 09:39:32 0 comments

Helsedirektoratet har i år lagt ned mye arbeid i forprosjektet til nasjonal kjernejournal. En nasjonal kjernejournal skal være en dataløsning som gir helsepersonell tilgang til visse kjerneopplysninger om pasientene, på tvers av foretaks- eller nivågrenser i helsetjenesten.