debatt

Ambulanseforum nr. 5 2010

Ambulanseforum nr. 5 2010

2010-10-18 at 14:24:43 0 comments

Et fyldig nummer med temaer fra konferansen på Gardermoen, med mer!

Ambulansetjenesten: «Den er livsfarlig»

2010-10-18 at 10:25:11 0 comments

Ambulansetjenesten i Stockholm er bokstavelig talt livsfarlig hevder flere ambulansepersonell. Overlevelsesgraden for personer som rammes av hjertestans er betydelig lavere i Stockholm enn i våre nordiske naboland.

Nødnettutbyggingen kan ikke fryses!

2010-10-12 at 14:06:06 0 comments

Etter at statsbudsjettet har blitt lagt frem har Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF) lansert tanken om at Nødnettutbyggingen kan settes på vent og gitt uttrykk for at en besparelse på Nødnett heller kan brukes til stillinger for nyutdannede politifolk og til IKT-prosjekter i politiet.

Får bli ambulansearbeidere uten fagprøve

2010-10-09 at 22:16:39 0 comments

Debatten fortsetter: Varierende praksis i Norge.

Kan få økt beredskap

2010-10-09 at 14:56:39 0 comments

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vil øke bemanningen ved Longyearbyen sykehus for å kunne takle flere akutte hendelser samtidig.

Overprøver prøvenemnda

2010-10-02 at 11:00:15 48 comments

Prøvenemnda (PN) i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. Se hva SAFH svarer på kritikken.

To unike autorisasjonssaker

2010-10-01 at 09:00:32 0 comments

To sykepleiere har fått autorisasjon som ambulansearbeidere etter å ha klaget på avslag fra autorisasjonskontoret. – Dette har vært helt spesielle tilfeller, sier direktøren i Statens helsepersonellnemnd.

– Mangel på respekt for oljearbeidere

2010-09-29 at 08:08:13 0 comments

– Regjeringen viser mangel på respekt for oljearbeidere og sjøfolk når den nå har bestemt seg for kriteriene til nye redningshelikoptre, sier HMS-fagsjef Ketil Karlsen i Industri Energi.

Kirurg slakter Fonna-rapport

2010-09-27 at 14:12:13 0 comments

I en 22 siders lang kommentar går Arbeidsgruppen ved Stord sjukehus kraftig ut mot konsekvensanalysen som utreder det kirurgiske tilbudet ved Stord sjukehus og de fremtidige akuttfunksjonene ved Odda sjukehus

Triagesystem under lupen

2010-09-27 at 13:38:18 0 comments

Triagesystemet Metts har havnet i søkelyset etter at en mann med buksmerter ble feiltriagert, og sendt hjem med diagnosen urinveisinfeksjon. Noen dager senere avled han av hjertestans etter en akutt operasjon da brist på bekkenpulsåren endelig var oppdaget.