debatt

Røde Kors: Flere redningsaksjoner enn hele 2008

2009-09-08 at 00:05:08 0 comments

Ferske august-tall viser at Røde Kors Hjelpekorps så langt i år har hatt 770 redningsaksjoner. Dette er flere enn i hele 2008 som da talte 734.

Hjelpekorps og ambulansetjeneste

Hjelpekorps og ambulansetjeneste

2009-08-31 at 09:38:23 14 comments

Nasjonal Paramedic Forening (NPF) kaster seg inn i debatten om hvordan frivillige hjelpekorps kan brukes i framtiden, etter at ny forskrift som krever fagautorisert personell på ambulansene har trådt i kraft.

Mobilsystem skal redde 2500 liv

2009-08-25 at 13:46:38 0 comments

I 2008 forårsaket mer enn 1,2 millioner trafikkulykker rundt 39.000 dødsfall og mer enn 1,7 millioner skader på europeiske veier. Nå setter EU-kommisjonen inn støtet for å få flere land til å forplikte seg til å installere varslingssystemet eCall.

– Overvåking over alle støvleskaft

2009-08-07 at 09:37:07 0 comments

NAF har sett seg lei på all overvåkingen av trafikanter. Ambulansesjåførene jubler heller ikke, men de ser fordelene. eCall-systemet skal være innført på alle biler som selges i EU-området i 2010.

Med helsekort i lommen

2009-06-12 at 12:02:40 0 comments

– Det en trenger i akuttsituasjoner, er ikke en uredigert journal som mange leger har skrevet i, sier fastlege Kjell Vaage. Han har vært med på å utvikle et personlig helsekort.

Sleivspark fra Oslos helse- og sosialombud

2009-05-13 at 10:50:54 0 comments

Helse- og sosialombudet i Oslo bidrar til å svekke tilliten til både AMK- og ambulansetjenesten når han selv bidrar til å spre fordommer på feil grunnlag mot yrkesgrupper som jobber dag og natt for å gi befolkningen så gode tjenester som mulig, mener Roy-Tore Nilsen, Divisjonstillitsvalgt for Delta i Prehospital divisjon, Ullevål.

– Redningsaksjon kunne blitt utført på en brøkdel av tiden

2009-03-07 at 13:43:25 2 comments

En rapport fra skredulykken i Tromsø der en kvinne (23) omkom, slår fast at redingsaksjonen tok unødvendig lang tid. Uten tilgang til helikopter måtte kvinnen fraktes ned fra fjellet manuelt. Dette forsinket redningsarbeidet.

Kommentar til triageartikkel i Tidsskriftet

2009-02-16 at 22:19:52 0 comments

Debatten fortsetter: Er det naturlige grunner til at ambulanser har høyere prosentandel over- og undertriagering enn pasienter som kommer med anestesileger? Skal PHTLS-prinsippene legges til side, skal opplæring endres? Er det kanskje slik at ambulanser frakter flere tvilstilfeller?

Forbannet og skuffet over triageartikkel

2009-02-16 at 12:52:28 0 comments

– Aldri før har så mange ambulanseutøvere ringt meg og gitt uttrykk for skuffelse og delvis forbannelse over artikkelen «Upresis utvelgelse av hardt skadede» som sto i siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening, sier Trond Boye Hansen.

Når ambulansen ikke kan komme fort

Når ambulansen ikke kan komme fort

2009-01-28 at 17:53:56 Comments are Disabled

I Danmark ønsker legeforeningen at flere instanser kan rykke ut ved nødanrop før ambulansen når frem. I Sverige fortviler pårørende over at dette ikke er tillatt per i dag.