debatt

Tar opp ambulansesituasjonen i Oppdal med helseministeren

Tar opp ambulansesituasjonen i Oppdal med helseministeren

2018-04-19 at 09:09:47 0 comments

Heidi Greni (Sp) ber om svar på om det virkelig er forsvarlig å ta ut dagambulansen seks uker i sommer, skriver Opdalingen.

– Forsvarlig reduksjon av ambulanseberedskap?

2018-04-17 at 19:50:43 0 comments

– St. Olavs Hospital HF vil innskrenke dagambulansen i Oppdal med seks uker i sommer i forbindelse med ferieavviklingen. Det er ikke første gang, skriver ambulansearbeider Rune Træthaug i et innlegg i Opp.no.

Varsko om beredskapen i kommunene

2018-04-17 at 14:03:07 0 comments

Etter at Røros har fått redusert ambulansetjeneste, roper nå Senterpartiet varsko om beredskapen i distriktet, ifølge Nea Radio.

Mangelfulle språkferdigheter, en trussel mot pasientsikkerheten

Mangelfulle språkferdigheter, en trussel mot pasientsikkerheten

2018-04-12 at 15:15:58 0 comments

Det verbale språket er en av de viktigste metodene å kommunisere på. Blant annet for å innhente opplysninger, og for å formidle opplysninger til den som skal motta behandling. For ikke å snakke om samarbeidet mellom oss kolleger. Språk er makt, og mangelen på språkferdigheter fører til avmakt hos arbeidstakeren,Read More

Å kutte akuttbilen i Østfold kan bli livsfarlig

2018-04-04 at 09:40:49 0 comments

Helsepartiet Østfold ønsker en ny vurdering for å få tilbake akuttbilen. – Det er flere som er bekymret, skriver Hans Omberg i et leserbrev i Fredrikstad Blad.

Mjøssykehuset sikrer et godt tilbud til hele befolkningen | Anne Enger

2018-02-25 at 13:17:25 0 comments

Pasientperspektivet er nærmest fraværende i Erling Dokk Holms kritikk, skriver styreleder Anne Enger i Aftenposten.

Der ingen kunne tro at nokon kunne legge et sykehus

Der ingen kunne tro at nokon kunne legge et sykehus

2018-02-20 at 08:40:59 0 comments

I Mjøsregionen skal det bygges et nytt stort sentralsykehus. Det skal ikke legges i en av områdets byer, men på en liten plass med 4500 innbyggere. Erling Dokk Holm i Aftenposten er sterkt kritisk.

Legevaktene trenger et kompetanseløft

2018-02-08 at 15:16:06 0 comments

Kompetansen hos legevaktleger må sikres og bakvaktordning er nødvendig. Men kommuner med rekrutteringsproblemer og lange avstander trenger unntaksordninger, skriver Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår i et innlegg i Dagens Medisin.

Stortingsflertall for å endre kompetansekrav på legevakt

2018-02-07 at 15:34:53 0 comments

– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagens Medisin.

Region Skåne vil ta tilbake ambulansetjenesten i Lund-Landskrona

2018-02-04 at 12:39:53 0 comments

I februar tar Region Skåne over ambulansdriften i Malmøregionen fra Falck. Nu lager det rødgrønne styret forslag om å også ta over ambulansene i Lund-Landskrona i offentlig regi når avtalen går ut 2020, skrive HD.se.