debatt

Mangelfulle språkferdigheter, en trussel mot pasientsikkerheten

Mangelfulle språkferdigheter, en trussel mot pasientsikkerheten

2018-04-12 at 15:15:58 0 comments

Det verbale språket er en av de viktigste metodene å kommunisere på. Blant annet for å innhente opplysninger, og for å formidle opplysninger til den som skal motta behandling. For ikke å snakke om samarbeidet mellom oss kolleger. Språk er makt, og mangelen på språkferdigheter fører til avmakt hos arbeidstakeren,Read More

Å kutte akuttbilen i Østfold kan bli livsfarlig

2018-04-04 at 09:40:49 0 comments

Helsepartiet Østfold ønsker en ny vurdering for å få tilbake akuttbilen. – Det er flere som er bekymret, skriver Hans Omberg i et leserbrev i Fredrikstad Blad.

Mjøssykehuset sikrer et godt tilbud til hele befolkningen | Anne Enger

2018-02-25 at 13:17:25 0 comments

Pasientperspektivet er nærmest fraværende i Erling Dokk Holms kritikk, skriver styreleder Anne Enger i Aftenposten.

Der ingen kunne tro at nokon kunne legge et sykehus

Der ingen kunne tro at nokon kunne legge et sykehus

2018-02-20 at 08:40:59 0 comments

I Mjøsregionen skal det bygges et nytt stort sentralsykehus. Det skal ikke legges i en av områdets byer, men på en liten plass med 4500 innbyggere. Erling Dokk Holm i Aftenposten er sterkt kritisk.

Legevaktene trenger et kompetanseløft

2018-02-08 at 15:16:06 0 comments

Kompetansen hos legevaktleger må sikres og bakvaktordning er nødvendig. Men kommuner med rekrutteringsproblemer og lange avstander trenger unntaksordninger, skriver Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår i et innlegg i Dagens Medisin.

Stortingsflertall for å endre kompetansekrav på legevakt

2018-02-07 at 15:34:53 0 comments

– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagens Medisin.

Region Skåne vil ta tilbake ambulansetjenesten i Lund-Landskrona

2018-02-04 at 12:39:53 0 comments

I februar tar Region Skåne over ambulansdriften i Malmøregionen fra Falck. Nu lager det rødgrønne styret forslag om å også ta over ambulansene i Lund-Landskrona i offentlig regi når avtalen går ut 2020, skrive HD.se.

– Undersøkelsen knuser myten om at store legevakter er bedre enn små

2018-02-02 at 09:23:09 0 comments

Rapport om fastleger på vakt: Leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin mener rapporten om fastleger og kompetanse på legevakt avliver myter om kvalitet, skriver Dagens Medisin.

4 av 10 legevaktleger manglet kvalifisert bakvakt

2018-02-01 at 16:20:42 0 comments

To av tre legevaktleger oppfyller kompetansekravene, men flere legevakter sliter med kvalifiserte bakvakt for leger som ikke kan ha selvstendig vakt, skriver Dagens Medisin.

Ubrukt flystripe kan redde liv

2018-01-31 at 13:13:08 0 comments

Blir du akutt syk i Kautokeino ligger nærmeste sykehus 271 km unna. Det er nesten like langt som fra Oslo til Gøteborg. Nå krever kommunen at den gamle militærflyplassen tas i bruk for ambulansefly, skriver NRK Finnmark.