debatt

Vil ikke betale for Nødnett

Vil ikke betale for Nødnett

2019-02-07 at 11:01:33 0 comments

Formannskapet i Bø slutter seg til et krav om at de oppsvulmede kostnadene ved Nødnett dekkes av staten, og ikke veltes over på kommunene i landet, melder Bladet Vesterålen (krever innlogging).

Skaff friske penger, Ansgar!

Skaff friske penger, Ansgar!

2019-02-06 at 16:17:58 0 comments

NRK rapporterte 5.2.19 at Arbeidstilsynet har gitt UNN hele 77 pålegg om nødvendige forbedringer i arbeidsmiljøet på UNNs ambulansestasjoner, skriver Mads Gilbert klinikkoverlege, akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, i et innlegg i Nordnorsk debatt og sender med det pasningen direkte over til styrelederen i Helse Nord.

Ambulanse når du trenger den

2019-01-15 at 08:55:38 0 comments

Ingvild Kjerkol (Ap) har i innlegg kritisert Senterpartiet for å ville lovfeste responstidskrav for ambulansen. I stortinget i høst hindret Arbeiderpartiet flertall for dette, skriver Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet i Nordnorsk debatt.

Når minuttene teller

2019-01-15 at 08:49:26 0 comments

Senterpartiet har denne vinteren hatt et prisverdig engasjement for ambulansetilbudet og akuttmedisinen i landet. Dessverre har den ofte kommet i form av kritikk av Arbeiderpartiet, skriver Ingrid Kjerkol, Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. 

113-tilknytning og ambulansetjenesten

2019-01-15 at 08:28:25 0 comments

Venner av Drammen sykehus – VADS – har brakt i erfaring at Helse Sør-Øst vurderer å utvide ordningen med at 113-tilknytningen og ambulansetjenesten i deler av sykehusområdet til Vestre Viken blir lagt til Oslo, står det i et innlegg i Drammens Tidende.

For rigid taushetsplikt for helsepersonell

For rigid taushetsplikt for helsepersonell

2019-01-10 at 10:09:44 0 comments

Det er bekymringsfullt at de som skal tolke lovteksten hverken har juridisk eller helsefaglig bakgrunn, skriver Bjørn Kristiansen. Han jobber som ambulansearbeider ved Sørlandet sykehus, og skriver innlegget under som privatperson.

Står liv i fare dersom lokalisasjon av et stort akuttsykehus skulle bli Mo i Rana?

2019-01-07 at 10:18:09 0 comments

Fagpersonell ved Helgelandssykehuset reagerer sterkt på utspill Arne Finseth, områdesjef for AMK og luftambulanse, i sykehussaken, står det i et innlegg i Rana Blad.

– Vedtak om nedleggelse av ambulansebåt er tatt på sviktende grunnlag

2018-12-31 at 11:24:55 0 comments

Aksjonskomiteen Øyriket har sendt et åpent brev til UNN med samarbeidspartnere der de ber om at vedtaket om nedleggelse av ambulansebåten blir reversert, skriver Harstad Tidende.

– Det er mistillit mellom ansatte og ledelsen

2018-12-23 at 10:07:17 0 comments

Usikkerhet preger arbeidsmiljøet i prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag, ifølge to tillitsvalgte og hovedverneombud i helseforetaket, ifølge Trønder-Avisa (krever innlogging).

Høyre og Sp kritiske til Helse Nord-Trøndelags ambulanseplaner: – Bør vente

2018-12-21 at 09:46:10 0 comments

Marit Arnstad (Sp) og Elin Agdestein (H) ber Helse Nord-Trøndelag vente med å endre ambulansekartet. – Uklokt å endre nå, sier Arnstad til Trønder-Avisa (krever innlogging).