debatt

Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon

Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon

2017-03-23 at 10:29:31 0 comments

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen foreslår å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter, ifølge Stortinget Dokument 8:68 (2016-2017).

Den vanskelige akuttkirurgien

2017-03-12 at 18:44:19 0 comments

I dag har vi mer enn 60 sykehus med akuttkirurgi. Det kan vi ikke ha lenger, og jeg skal forklare hvorfor, skriver Inge Glambek, seksjonsoverlege generell kirurgi, Haraldsplass Diakonale sykehus og leder Norsk kirurgisk forening i Bergens Tidende.

Godtok ikke forslaget om nedleggelse

2017-03-10 at 09:11:42 0 comments

Styret i Helse Sør-Øst har avslått forslaget om å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Flekkefjord, melder Fedrelansvennen.

Samvirke: «Permafrostlag av beslutningsvegring» – hva er forandret etter den 22. juli?

2017-03-10 at 09:03:29 0 comments

Skal vi som nasjon lykkes med å håndtere fremtidige hendelser er vi helt og holdent avhengig av ledere innen beredskap og samfunnssikkerhet som gis ansvar med klar makt og myndighet, skriver Mahmoud Farahmand skribent og lokalpolitiker (H) i et innlegg i VG.

Hvilke sykehus bør utføre trombektomi?

2017-03-03 at 11:35:07 0 comments

Det er helseforetakenes fulle rett å organisere tjenestene slik de mener er mest formålstjenlig, men i dette tilfellet burde man ha hatt en faglig diskusjon rundt flere alternativer før man bestemte seg, skriver Dag Ottar Sætre, lege ved avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Østfold i et innlegg i Dagens Medisin.

Sp og SV varsler omkamp om nedlegging av akuttkirurgien ved Odda sjukehus

2017-03-01 at 16:02:37 0 comments

– Vi frykter dette kan bli starten på slutten for sykehuset, sier Kjersti Toppe. – Norske politikere må innse at vi styrer Norge, ikke Danmark, sier Audun Lysbakken, ifølge NRK Hordaland.

Utsetter sak om PCI-lokalisering på grunn av sterke reaksjoner

2017-02-22 at 15:25:57 0 comments

– En etablering av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell er avhengig av et samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø, sier Helse Nord-direktør Lars Vorland ifølge Dagens Medisin.

Hva er det UNN frykter?

2017-02-22 at 14:46:54 0 comments

Pasientgrunnlaget for PCI-behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge vil fortsatt være stort nok om også Nordlandssykehuset får opprette tilbudet, skriver Pål Martin Strand, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset i Nordnorsk debatt.

Overtar for ambulansen

2017-02-20 at 23:06:09 0 comments

Brannvesenet håndterer stadig flere rene helseoppdrag. Det er ikke uproblematisk, skriver Cecilie Daae, direktør i DSB i et innlegg på NRK Ytring.

Statssekretær og anestesilege: – Legene i Tromsø må ha en flau smak i munnen

Statssekretær og anestesilege: – Legene i Tromsø må ha en flau smak i munnen

2017-02-20 at 09:30:20 0 comments

Frp-topp og anestesioverlege Tom Cato Karlsen krever at hjertesyke nordlendinger skal få tilbud om utblokking i Bodø. – All forskning viser at flere PCI-senter ikke går ut over kvaliteten. – Vi er helt uenig, svarer UNN-direktør, ifølge NRK Nordland.