Konferanse

Konstruktivt halvdagsseminar

2011-03-04 at 15:52:39 0 comments

– Det er bedre å utveksle kunnskap enn å utveksle uvitenhet, siterte Andreas Krüger, stipendiat i SNLA og lege på St. Olavs Hospital, jervforsker Lars Olav Lund i åpningen av sitt innlegg.

Framtidens ambulansetjeneste

Framtidens ambulansetjeneste

2011-02-23 at 14:18:25 0 comments

Halvdagsseminar 1. mars. Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin? Programmet er oppdatert med to innledere til.

Invitasjon til halvdagsseminar 1. mars

Invitasjon til halvdagsseminar 1. mars

2011-01-10 at 13:15:04 2 comments

Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin?

Ambulanseforum nr. 5 2010

Ambulanseforum nr. 5 2010

2010-10-18 at 14:24:43 0 comments

Et fyldig nummer med temaer fra konferansen på Gardermoen, med mer!

AmbulanseForum 2011

2010-10-18 at 08:35:31 0 comments

Velkommen til konferanse 3 – 4. oktober Clarion Hotel Oslo Airport.

Foredrag på AmbulanseForum 2010

2010-10-18 at 08:31:26 0 comments

Her er en del av powerpointene fra foredrag på AmbulanseForum 2010.

Årets Paramedic – Olav Østebø

Årets Paramedic – Olav Østebø

2010-10-04 at 18:02:28 2 comments

Årets Paramedic har vært sentral i arbeidet med etablering av ambulansefaget i den videregående skolen. Med løgn og lempe ble han lurt til AmbulanseForum 2010s første dag, slik at han kunne få prisen utdelt.

Problemer med e-posten

2010-09-24 at 12:45:00 0 comments

Mellom 11 og 16 i går mottok Ambulanseforum ingen e-poster da det var et strømbrudd i Oslo som gjorde at serverne til leverandøren vår var nede. Vi har mottatt mange av disse e-postene nå, og vil svare fortløpende.

Ambulanseforum nr. 4 2010

Ambulanseforum nr. 4 2010

2010-08-25 at 14:53:59 0 comments

Ambulansestreiken, nasjonal traumerapport, nasjonal traumeregistrering, magisk journalpenn, nødnettåpning i Østfold, ambulanse- og AMK-systemet i Los Angeles, fødselskomplikasjoner, høyderedning av hjertepasient og filmkritikk av styringsinsentivene til helsesektoren i Norge er bare noen av temaene i dette nummeret.

Forslag til Årets Paramedic 2010

2010-08-20 at 09:15:44 17 comments

For 5. året på rad skal det deles ute pris til det som i år omdøpes til Årets Paramedic på AmbulanseForum 2010. Alle er velkommen til å sende inn forslag med gode begrunnelser for hvorfor akkurat din kandidat bør bli Årets Paramedic.