Quiz

Test deg selv – kjente navn

Test deg selv – kjente navn

2016-12-16 at 09:44:03 1 comment

Granatsjokk? Skyttergravsfot? Eller blåmerke bak året? Hvem forbinder du med dette? Årets siste quiz fra Ambulanseforum nr. 5 2016. Lykke til!

Test deg selv – SKJELETTET

Test deg selv – SKJELETTET

2016-10-04 at 16:36:23 1 comment

Kan du skjelett-anatomi? Test deg selv her. Lykke til!

Test deg selv – AKUTTE BARN

Test deg selv – AKUTTE BARN

2016-06-20 at 23:42:34 0 comments

Barn er ikke små voksne. De har en litt annen anatomi. Hva bør du være obs på? Lykke til!

Test deg selv i FYSIOLOGI

Test deg selv i FYSIOLOGI

2016-04-18 at 13:10:44 2 comments

Hvordan er fysiologikunnskapene? Her er en lett blanding av luftveier, pust, hjerte og kretsløp. Lykke til! 

TEST DEG SELV: luftvei og pust

TEST DEG SELV: luftvei og pust

2016-02-04 at 16:10:05 0 comments

Kan du anatomien? Har du forståelse for hvordan pusten fungerer?

Quiz i skademekanikk

Quiz i skademekanikk

2015-12-07 at 13:46:56 0 comments

Stumpe og penetrerende traumer, bilulykker, ekplosjoner og etseskader. Det er mange former for skader. Sjekk kunnskapene. Lykke til! 

Quiz om blodtrykk

Quiz om blodtrykk

2015-09-21 at 00:01:51 0 comments

Ambulanseforums aller første utgave hadde en illustrasjon av et hjerte på forsiden. Hva passer bedre i disse jubileumstider enn en quiz om blodtrykk? Lykke til!

Quiz: Nyrer og urinveier

Quiz: Nyrer og urinveier

2015-06-12 at 10:00:07 0 comments

Tilbud og etterspørsel: De siste årene har det kommet flere mediesaker med folk som har solide arr på siden av magen: Fattige ofrer nyrer mot penger – selv om de har viktige funksjoner i kroppen. Sjekk hva du kan om nyrer. Lykke til! 

Quiz: Hva kan du om ny akuttmedisinforskrift?

Quiz: Hva kan du om ny akuttmedisinforskrift?

2015-04-20 at 09:01:32 0 comments

Ny forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus trer i kraft 1. mai. Hva er nytt? Lykke til!

Quiz – hodeskader

Quiz – hodeskader

2015-02-04 at 12:34:46 1 comment

Kan du svaret på disse viktige spørsmålene? Og vet du at 200 per 100 000 innbygger blir lagt inn med hodeskader i Skandinavia hvert år. Dødeligheten er fem per 100 000 i Nord-Amerika og ni per 100 000 i Storbritannia. Dødeligheten øker om pasienten over- eller underventileres, derfor er stødigRead More