Fagstoff

Slagpasienter får ikke nødvendig hjelp i sommerferien

2017-07-31 at 10:14:50 0 comments

Rask oppfølging av logoped er avgjørende hvis du får språkvansker som følge av hjerneslag. Det må du ordne med selv, hvis du er så uheldig å legge hjerneslaget til sommerferien, melder Budstikka.

Operert tre ganger: Ambulansearbeideren fra Falck kalte Lasse pinglete

2017-07-24 at 11:51:20 0 comments

Lasse Jannerup skadet benet ille, men en ambulansearbeider fra Falck tok ikke smertene seriøst, ifølge TV Øst.

Kan avverge nye hjerneslag: Sykehuset Østfold bidrar i en stor internasjonal forskningsstudie

2017-07-24 at 11:33:21 0 comments

Omtrent 40 prosent av alle hjerneslag er hjerneinfarkt uten kjent årsak. Hos opp til 25 prosent av disse pasientene, kan atrieflimmer (hjerteflimmer) være årsaken, skriver iØstfold.

Fant faresignal ved pasientsikkerhetskultur på sykehjem

2017-07-12 at 22:23:57 0 comments

Pasientsikkerhetskulturen i sykehjem er dårligere enn på fastlegekontor, og på samme nivå som på legevakt, ifølge Dagens Medisin.

Krever svar etter ny svikt ved Flekkefjord sykehus

2017-07-12 at 09:34:00 0 comments

Flekkefjord sykehus sviktet på flere områder da sykehuset fikk inn en akuttpasient etter en bilulykke i februar. Fylkeslegen mener saken har flere likhetstrekk med en tidligere sak hvor en pasient døde av feilbehandling ved sykehuset, melder NRK Sørlandet.

Delta i internasjonal undersøkelse om smertelindring prehospitalt!

Delta i internasjonal undersøkelse om smertelindring prehospitalt!

2017-07-11 at 10:30:27 0 comments

Klara Weaver går siste år på medisinstudiet i Island. Hun ønsker å gjøre en liten undersøkelse på prehospital smertelindring, og lage en rapport ut fra dette.

Orkdal Røde Kors fikk støtte til ATV

2017-07-04 at 23:55:12 0 comments

I påsken 2017 måtte vi leie inn ATV fordi det var så lite snø i fjellet, sier Ketil Mule i Orkdal Røde Kors Hjelpekorps til Avisa Sør-Trøndelag.

Kan gjere redningsarbeidet endå vanskelegare

2017-07-01 at 16:13:12 0 comments

Erfaringar frå både Norge og utlandet viset at eit forbod mot basehopping kan verke mot si hensikt, skriv NRK.

– Det nye nødnettet en utrolig bra ressurs

2017-06-26 at 19:17:00 0 comments

Det sier øvingsleder Anja Jenssen. Under søndagens store øvelse fikk profesjonelle og frivillige testet ut forståelse, kommunikasjon og samarbeid i samhandling med hverandre, skriver NRK Troms.

Sepsis hos eldre kan bli oversett

2017-06-19 at 17:12:04 0 comments

Eldre kan ha atypiske symptomer på sepsis. Sykepleieres manglende kunnskaper om aldringsprosessen og negative holdninger kan resultere i at disse pasientene ikke får den behandlingen de burde fått. Kan kartleggingsverktøy hjelpe? – spør Maria Thune og Ann-Chatrin Leonardsen i en fagartikkel i Sykepleien.