Fagstoff

Flere overlever hjerteinfarkt – revolusjon med blålyskjeden

2009-05-31 at 18:43:20 0 comments

VG fikk være med da Svein-Marius Edvardsen kom inn til Ullevål sykehus med akutt hjerteinfarkt. Det ble 20 hektiske minutter.

Færre døde etter innføring av treskiftsordning

2009-05-29 at 08:47:24 0 comments

Legene på intensiven til Universitetssykehuset Mas i Malmø begynte i fjor med treskift. Da sank dødeligheten blant pasientene.

Kvinne døde etter besøk på akutten

2009-05-29 at 08:30:17 0 comments

En ung kvinne døde etter at hun ble sendt hjem fra akuttmottaket hvor hun søkte behandling. Kvinnen kom til akutten og ble undersøkt av vakthavende lege på klinikken, men ble deretter sendt hjem. Senere på kvelden fikk hun hjertestans og døde.

Ambulansearbeidere føler seg ikke verdsatt

Ambulansearbeidere føler seg ikke verdsatt

2009-05-28 at 09:21:32 1 comment

Ambulansearbeidere opplever særlige samarbeidsutfordringer i møte med legevaktlegene, og opplevelsen av faglig verdsetting samsvarer med dette.

– Fungerer dårlig på vinteren

– Fungerer dårlig på vinteren

2009-05-28 at 06:50:23 0 comments

Luftambulanse fungerer dårlig som akutthjelp i vinterhalvåret. Det viser en ny undersøkelse fra Helgeland.

Blålyskjeden – en revolusjon for hjerteinfarktpasienter

2009-05-25 at 11:21:15 0 comments

Intensivbehandlingen av hjerteinfarktpasienter i Norge ligger i verdentoppen. Internasjonale krav sier at pasientene må få behandling innen 90 minutter fra de ankommer sykehuset som utfører utblokkingen for å redusere varige skader på hjertet mest mulig. Ved Ullevål klarer man det innen 30 minutter.

Forlater overdosepasienter

Forlater overdosepasienter

2009-05-18 at 16:20:15 0 comments

Kirkens Bymisjon reagerer på at overdosepasienter behandles på stedet og deretter etterlates på gaten.

Kolbjørn Almlid: Sjukehus i Møre og Romsdal kan miste akuttmottak

Kolbjørn Almlid: Sjukehus i Møre og Romsdal kan miste akuttmottak

2009-05-15 at 19:27:38 0 comments

I løpet av få år vil ikke alle sjukehusa i Møre og Romsdal ha akuttmottak, sier Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge.

Helse Bergen på glatta

Helse Bergen på glatta

2009-05-14 at 10:28:48 0 comments

Åtte ambulanser spinner rundt og rundt på et dypfryst vann. Helse Bergens glattkjøringskurs satser på å forbedre kjøreegenskapene til ambulansepersonellet på vinterføre.

Akuttkjeden – samhandlingshull skal tettes

Akuttkjeden – samhandlingshull skal tettes

2009-05-13 at 13:02:24 0 comments

Ambulansen henter en pasient som har en smittsom sykdom, men akuttmottaket får ikke beskjed om at pasienten skal rett i isolat. Dermed må akutten stenges og personalet isoleres. Ikke et usannsynlig scenario i akutt-Norge.