Fagstoff

Frykter lavere tvangsterskel

Frykter lavere tvangsterskel

2009-03-12 at 09:06:33 0 comments

Ny lov gir helsepersonell anledning til å bruke tvang mot pasienter som motsetter seg behandling. – Loven kan hindre forsøk på kommunikasjon, hevder forsker.

– Felles nødnummer og fellessentraler er ikke en fordel

2009-03-11 at 09:13:43 0 comments

Intervju i Politiforum: Seksjonsoverlege og leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø, er svært skeptisk til en sammenslåing av nødmeldesentralene for politi, brann og helse.

– Dette går på helsa løs

2009-03-11 at 05:49:50 0 comments

Dårlig vedlikeholdt vei kan få alvorlige konsekvenser for pasienter, advarer ambulansesjåfør.

Omfattende tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige

Omfattende tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige

2009-03-06 at 14:04:15 0 comments

De fleste som har jobbet en stund i ambulansetjenesten, spesielt i byene, har vært ute for overdoseoppdrag. Regjeringen har nå oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. En del av vurderingen går på om heroinstøttet behandling bør være en del av tilbudet.

Akuttpasient kjørt feil to ganger

2009-03-05 at 14:29:30 0 comments

En ambulanse på Østlandet kjørte først en mann med hjerneblødning til et legekontor uten lege. Da den samme ambulansen hentet ham på nytt, ble han satt av på et sykehus som ikke kunne gi ham rett type behandling.

Riksadvokaten har laget restriksjoner på utlevering av opptak av samtaler mellom helsepersonell

Riksadvokaten har laget restriksjoner på utlevering av opptak av samtaler mellom helsepersonell

2009-03-05 at 11:39:24 0 comments

Riksadvokaten har pålagt politi og påtalemyndigheten at det ikke skal utleveres opptak av samtaler med helsepersonell til media eller andre utenforstående.

Bakterie funnet i mange krybbedødstilfeller

Bakterie funnet i mange krybbedødstilfeller

2009-03-03 at 12:35:12 0 comments

Krybbedød er tøffe oppdrag i ambulansetjenesten. Ny norsk forskning viser at 30 prosent av barna som døde i krybbedød i årene 1993-2004, hadde magesårbakterien helicobacter.

Ambulansepersonell frykter skuddutrykninger

Ambulansepersonell frykter skuddutrykninger

2009-03-02 at 08:05:35 0 comments

Ambulansearbeidere i København er i økende grad bekymret for å rykke ut ved skuddoppgjør.

Ny bibel?

Ny bibel?

2009-02-27 at 14:19:14 0 comments

En ny bok om akuttmedisin, på ikke mindre enn 2000 sider, får god kritikk i Tidsskriftet av G. Brattebø.

Hvorfor bruker mange innvandrere legevakt i stedet for fastlege?

Hvorfor bruker mange innvandrere legevakt i stedet for fastlege?

2009-02-27 at 08:10:43 0 comments

– Innvandrere benytter i stor grad legevakt istedenfor fastlege i de første fem-ti årene de er i Norge. Mange av dem vet ikke at de har en fastlege, sier Ursula Goth som jobber med doktorgrad om fastlegeordning og legevakt.