Fagstoff

Ultralydscanner i ambulansen

2010-01-22 at 14:37:53 0 comments

Ultralydscannere i ambulansen kan avsløre indre blødninger på et tidligere tidspunkt, og dermed redde liv. Legeambulansen i Århus har innført ultralydscanner som en del av standardutstyret i ambulansene.

Må vise mer handlekraft

2010-01-22 at 11:44:52 0 comments

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen mener Helse Finnmark ikke tar ambulanseproblemene alvorlig nok.

Framtidens akuttmottak

2010-01-21 at 15:52:26 0 comments

Her er et innlegg i Sunnmørsposten om framtidens sykehusstruktur, og prehospital tjenestes rolle i det hele av Odd J. Vedeng, fagdirektøren i Sunnmøre i Sunnmørsposten.

– Ble verre da Helse Finnmark overtok

2010-01-20 at 22:37:17 2 comments

Helse Finnmark må ansette mer ambulansepersonell for å løse krisa, mener den tillitsvalgte i Vardø, John Christer Pedersen.

– Jobber kun lovlig overtid

2010-01-20 at 22:26:41 3 comments

Ambulansesjåfører i Finnmark jobber ikke mer overtid enn det som er lov, hevder Helse Finnmark.

Kriseteam får ikke reise til Haiti

2010-01-20 at 11:22:43 0 comments

Ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim vil dra til Haiti for å bidra etter jordskjelvkatastrofen, men de får ikke lov.

Fleire mista jobben på grunn av medikamentsvinn

2010-01-20 at 11:09:58 0 comments

I 2008 mista 37 autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Det er ei dobling frå året før.

Ambulansepersonell sovner bak rattet

2010-01-19 at 14:45:31 0 comments

En arbeidsøkt kan medføre 200 til 250 mil bak rattet – en avstand som tilsvarer avstanden mellom Finnmark og Oslo.

Ikke alltid beredt

2010-01-19 at 11:57:23 0 comments

To ambulanser skal dekke behovet i Vågan kommune. I løpet av få måneder har ikke ambulansen vært tilgjengelig i tre tilfeller.

Kritisk til akuttmedisin som eget spesiale

2010-01-18 at 10:47:37 0 comments

I Danmark er det foreslått at det skal utdannes egne akuttleger. Det er det ikke bruk for, mener en dansk ledende overlege. Leger og sykepleiere bør heller utdannes som teamledere, flowmastere og triagespesialister.