Fagstoff

Internasjonal konferanse om skiftarbeid og helse

2009-09-01 at 12:28:17 0 comments

Det store temaene på det 19. internasjonale symposium om skiftarbeid og arbeidstid var toleranse for skiftarbeid, søvn, kronobiologi og sikkerhet.

Nytt internasjonalt symbol for hjertestarter lansert

Nytt internasjonalt symbol for hjertestarter lansert

2009-09-01 at 12:13:58 0 comments

The International Liaison Committe on Resuscitation lanserer i disse dager et internasjonalt symbol for hjertestartere. Symbolet skal finnes overalt der en hjertestarter er plassert. Svenskene har startet en informasjonskampanje.

Kronprinsessen besøkte legeambulansen

Kronprinsessen besøkte legeambulansen

2009-09-01 at 11:03:25 0 comments

Satsningen på behandling av hjerneslag- og hjertepasienter fikk kongelig oppmerksomhet mandag.

Viktig studie av hjerteinfarkt

Viktig studie av hjerteinfarkt

2009-09-01 at 10:19:05 0 comments

En studie ved Sykehuset Innlandet viser at sjansen for å dø, få nytt infarkt eller slag kun var seks prosent for de pasientene som ble sendt videre til et spesialistsykehus for utblokking, i motsetning til 16 prosent for de som ble sendt til nærmeste lokalsykehus for oppfølging.

Sprengt Ahus?

2009-08-31 at 09:22:32 0 comments

Snart får Ahus 180 000 flere pasienter å ta seg av. – Vi ser at en del nøkkelfunksjoner allerede er svært presset på Ahus, blant annet på akuttmottaket, sier fylkeslege Petter Schou.

Politiet lei av å frakte pasienter

2009-08-31 at 08:37:29 0 comments

Politiet i indre Østfold mener det går på bekostning av andre oppgaver når de må bruke ressursene sine på å transportere psykiatriske pasienter til institusjon.

– Uverdig arbeidsplass

2009-08-30 at 09:20:26 0 comments

Ambulansetjenesten på Tynset ble lovet førsteprioritet for ny ambulansestasjon, men er igjen blitt oversett. Nåværende lokaler har flere brudd på arbeidsmiljøloven og er uverdig som arbeidsplass. – Vi er skuffet, sier arbeidsstokken på Tynset.

Sykepleiere: Paramedicer på akuttbiler kan koste liv

2009-08-26 at 10:31:19 0 comments

Syddanmarks plan om å la akuttbiler bemannes med paramedicer i stedet for sykepleiere vil ifølge sykepleierne føre til at Sønderjyllands tettest befolkede områder får en tredjeklasses prehospital beredskap. Sykepleierne mener at deres manglende tilstedeværelse på akuttbilene i ytterste konsekvens kan koste liv.

«Look to Drammen»

«Look to Drammen»

2009-08-26 at 09:45:03 0 comments

Justisminister Knut Storberget var i Drammen for å bli informert om samlokaliseringen av brann, politi og AMK-sentralen. Og han kom med uforbeholden skryt.

Mobilsystem skal redde 2500 liv

2009-08-25 at 13:46:38 0 comments

I 2008 forårsaket mer enn 1,2 millioner trafikkulykker rundt 39.000 dødsfall og mer enn 1,7 millioner skader på europeiske veier. Nå setter EU-kommisjonen inn støtet for å få flere land til å forplikte seg til å installere varslingssystemet eCall.