Fagstoff

Allmennleger på akuttkurs

Allmennleger på akuttkurs

2009-12-10 at 13:53:36 0 comments

– Dette er gull, sier Torben Mertz, allmennlege på Stjørdal. Det fikles med sambandsutstyr, smeller i larynxtubeballonger og klikker i scoopbårer. Allmennlegene er på kurs i akuttmedisin. Snart blir det obligatorisk.

Ambulansehistorikk

Ambulansehistorikk

2009-12-10 at 11:07:08 0 comments

– Etter vår vurdering bør man ikke opprette noen autorisasjonsordning for ambulansepersonell, sa sosialminister Ruth Ryste på konferansen Ambulanse 79.

Nå er deler av Sveriges Rakelnett i gang

2009-12-09 at 09:04:32 0 comments

SOS Alarm har gitt den første turen i det nye Rakelnettet i Vestre Gøtalandsregionen (VGR).

Angrep ambulansesjåfør

2009-12-08 at 07:47:58 0 comments

Politiet fikk fredag ikke medhold i fengsling av en 40 åring. Mannen slo seg igjen vrang på fredag kveld.

Mange ender julebordet i «julebordbilen»

2009-12-06 at 14:34:22 0 comments

I Oslo er det så mye julebordsfyll at det må settes inn en ekstra ambulanse i desember.

110 millioner mer til nødnettet

2009-12-05 at 12:38:06 0 comments

Regjeringen har i statsråd formelt besluttet å benytte fullmakten til å øke kostnadsrammen for Nødnett med 110 mill kroner til 1 139 mill. kroner, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

Ingen kjønnsdiskriminering ved hjerteinfarkt

2009-12-03 at 15:05:56 0 comments

I hvert fall ikke på Ullevål. Her kommer kvinner med hjertinfarkt like raskt til sykehus og får samme utredning og behandling som menn viser en studie publisert i Cardiology.

Ble sendt hjem, døde av hjerneslag

2009-12-03 at 10:41:30 0 comments

Helsetilsynet konkluderer med at legevakten i Trondheim har opptrådt uforsvarlig, og at AMK-sentralen ikke har håndtert saken optimalt. Språkproblemer da mannen var utenlandsk kan se ut til å være en årsak. Tilsynet sier at språkproblemer stadig oftere fører til mangelfull behandling.

Språkproblemer fører til dårlig behandling

2009-12-03 at 10:30:01 1 comment

Språklige problemer mellom pasienter og helsepersonell får stadig oftere fatale konsekvenser. Det ser Helsetilsynet i antall klager de får tilsendt.

Leger kunne ikke skille skader fra barnemishandling

2009-12-02 at 12:08:11 0 comments

Leger tok hver femte fraktur forsårsaket av barnemishandling for å være ulykker, viser en ny studie.