triage

Ambulanseforum nr. 4 2013

Ambulanseforum nr. 4 2013

2013-08-30 at 09:05:07 0 comments

Flust av fasttracks i Gøteborg. Prehospital ultralyd: Et must have? Nasjonalt risikobilde: 17 katastrofer som kan ramme Norge. Norsk traumeomsorg: Personvern hindrer pasientsikkerhet. Ambulanseinspirert hjertestansforskning ved Oslo universitetssykehus. Og mye mer! Ta en sniktitt før det kommer i posten. Ønsker du å abonnere? Sjekk abonnementsvilkår her  Leder: Valgets kvaler? Det erRead More

Kranglet om ambulanse – mann døde

2013-08-12 at 08:52:04 0 comments

Porsgrunn legevakt og AMK var uenige om en akutt syk pasient skulle få ambulanse eller ikke. Mannen døde senere samme dag, skriver Varden. Mannen ble akutt syk, og vedkommende som var sammen med ham tok kontakt med Porsgrunn legevakt og AMK-sentralen. Det oppsto sterk uenighet om ambulanse var nødvendig ellerRead More

To år etter – hva nå?

To år etter – hva nå?

2013-07-22 at 09:48:31 1 comment

I dag sender vi ekstra varme og gode tanker til alle som var involvert i redningsarbeidet den 22. juli 2011. Vi sender vår dypeste medfølelse til de som mistet noen. Vi ønsker alt godt til dere som overlevde, og også til alle dere andre som opplevde at denne dagen vilRead More

Ingen penger til 22. juli-tiltak i helsevesenet

2013-07-13 at 11:03:58 0 comments

Regjeringen har ikke satt av noen midler i revidert nasjonalbudsjett til å innføre tiltak som Helsedirektoratet har anbefalt etter terrorangrepene 22. juli, skriver Dagbladet. Les også på Justis-og beredskapsdepartementets nettside: Status for oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens 31 anbefalinger Det var Helse- og omsorgsdepartementet som ba direktoratet komme med forslag til tiltakRead More

Triageveileder klar

2013-06-25 at 11:17:29 0 comments

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt den nasjonale modellen for prioritering ved masseskader. Se også: Helsedirektoratets om nasjonal veileder for masseskadetriage Triageveilederen er utarbeidet som en direkte følge av hendelsene 22.juli 2011. Masseskadetriage som metode har som premiss at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å gi hver og en den optimaleRead More

Ambulanseforum nr. 2 2013

Ambulanseforum nr. 2 2013

2013-04-26 at 10:08:49 0 comments

Om innholdet i Bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic). AMK og triage. Quiz i psykiatri. Tillit. Ikke-tekniske ferdigheter. Konflikthåndtering og deeskalering. Spinal immobilisering. Påska. Skredene. Og mye mer. Se nærmere på innholdet her.  Ønsker du å abonnere? Sjekk abonnementsvilkår her Leder Om prisen som må betales ved offentlig overtakelse av ambulansetjenesten. FjellredningsstasjonenRead More

Pasientombud jubler for Ahus-tiltak

2013-03-25 at 13:27:30 0 comments

Pasient- og brukerombudet i Akershus jubler for Ahus-vedtak om å sette den mest erfarne legen først i akuttmottaket, melder Dagens Medisin. Thorne, som tok opp denne problematikken i et leserinnlegg i Dagens Medisin, forteller at han tar bølgen, klapper i hendene og jubler for ledelsen på A-hus. – Endelig etRead More

Vil flytte diagnostikken ut av sykehuset

2013-02-20 at 09:26:13 0 comments

Slagdiagnostikken bør flyttes ut av sykehusene og inn i ambulansene for å spare tid – og dermed sørge for at pasientene får rett behandling raskest mulig, mener luftambulanselege.

Thea (13) berga i siste liten

2013-02-01 at 00:20:12 0 comments

Legen på legevakta kalla det angst og ville sende Thea (13) heim. Det kunne enda heilt gale. Thea hadde organsvikt og uoppdaga diabetes.

Livsfarlig skadet uten at noen ser det

2013-01-28 at 20:29:56 0 comments

Sikkerheten i moderne biler gjør at alvorlige trafikkskader kan bli oversett. Nå kommer nye retningslinjer for hvordan trafikkskadde skal undersøkes.