triage

Kjell (67) sendt med Widerøe-fly alene etter alvorlig fallulykke – mener han burde fått ambulansefly

2019-07-15 at 13:32:56 0 comments

Kjell Eriksen (67) falt ned fra stigen og traff en murkant med hodet. Omtåket og tungt medisinert ble han satt alene på ruteflyet fra Hammerfest til sykehuset i Tromsø, siterer VG Nordlys.

Overforbruk av CT ved traumemottak?

Overforbruk av CT ved traumemottak?

2019-03-11 at 22:10:03 0 comments

Det er stor variasjon i bruk av CT ved primærundersøkelsen av skadede pasienter. Det viser Nasjonalt traumeregisters årsmelding. Strålebelastningen ved en CT-undersøkelse gjør at denne variasjonen er betenkelig skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Måten legevakten prioriterer pasienter på, bør forbedres, mener forsker

2018-06-26 at 10:00:58 0 comments

Sykepleiere på legevakten velger ut de sykeste pasienter etter et system. Men noen ganger blir systemet for enkelt og alvorlig syke pasienter risikerer å bli nedprioritert, skriver Forskning.no.

Ambulansetjenesten i Sykehuset Telemark bidrar i behandlingen av sepsis

Ambulansetjenesten i Sykehuset Telemark bidrar i behandlingen av sepsis

2018-04-20 at 15:20:39 0 comments

Det er viktig å komme i gang med tidlig behandling ved mistanke om sepsis. Derfor får ambulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark opplæring i bruk av antibiotika for disse pasientene, melder Sykehuset Telemark på sine nettsider.

PedSAFE kan gjenkjenne alvorlig sykdom hos barn tidlig

PedSAFE kan gjenkjenne alvorlig sykdom hos barn tidlig

2017-05-11 at 15:19:12 0 comments

Det er ønskelig at PedSAFE etter hvert også tas i bruk prehospitalt, skriver Sykepleien.

Det er en vakker vårdag og jeg holder på å blø i hjel på akuttmottaket

2017-03-07 at 10:51:27 0 comments

«Jeg besvimer i ambulansemannens armer. De kjører meg de få kilometerne til sykehuset. Jeg plasseres i et rom på akuttmottaket. Jeg får høre at jeg er på feil sted,» skriver Agnes Arpi i Metro.

Undertriage ved traumemottak – særlig ved hodeskader hos eldre

Undertriage ved traumemottak – særlig ved hodeskader hos eldre

2017-03-06 at 09:31:22 0 comments

Pasienter som er særlig utsatt for undertriage er eldre, pasienter med isolerte hodeskader og pasienter som flyttes mellom sykehus, informerer Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi på sin nettside.

Sepsisprosjekt gir resultater over all forventning

2016-06-08 at 10:04:06 1 comment

NORDLANDSSYKEHUSET: Tidligere var median for prosentandelen som får antibiotika innen 60 minutter etter ankomst sykehus 25 prosent. I tidsrommet mars til april 2016 gikk prosentandelen opp til hele 83 prosent, forteller de på sine nettsider.

Star Wars-hjelm påviser hjernerystelse

Star Wars-hjelm påviser hjernerystelse

2016-05-04 at 08:53:15 0 comments

Ved trafikkulykker kan et nytt system nå gjøre det mulig å komme raskt i gang med EEG-måling på skadestedet eller i ambulanse. Mulige hodetraumer blir vurdert og tidlige tiltak kan settes inn, skriver Forskning.no.

Feilvurderte alvorlig nakkeskade

Feilvurderte alvorlig nakkeskade

2016-04-28 at 10:09:10 0 comments

Kvinnen falt og slo hodet. Ambulansesykepleieren tolket skaden som muskulær, og immobiliserte derfor ikke nakken. Senere viste det seg at de var brist i to halsvirvler, skriver Vårdfokus.