pasientsikkerhet

– Bør få ambulansehelikopter i Odda

2010-11-19 at 10:34:26 0 comments

– Dersom Odda sjukehus mistar kirurg og gynekolog, bør Helse Fonna vurdere eit fast stasjonert ambulansehelikopter i Odda, seier doktor Halvard Dahle.

Ambulansepersonell og ytringsfrihet

2010-11-18 at 10:50:54 0 comments

Hvilken rett har arbeidsgiver til å legge bånd på ytringsfriheten? En ambulansearbeider og verneombud i Sverige stanset bruk av en defibrillator som var montert på en slik måte at ambulansepersonell lett ville få strøm i seg ved bruk.

Ringer på fingrene gir hygieneproblemer i ambulansen

2010-11-13 at 22:48:46 0 comments

Både leger og ambulansearbeidere utsetter pasienter for smittefare i ambulansene, fordi de har ringer på fingrene, selv om det fremgår av ambulansetjenestenes retningslinjer for håndhygiene, at «ringer kan gjemme millioner av bakterier».

Katastrofetriage – behov for en norsk standard

2010-11-05 at 10:18:28 0 comments

Katastrofetriage innebærer at vi gjør mest mulig for flest mulig. Det finnes ikke noen nasjonal standard for dette. Fraværet av et nasjonalt akseptert konsept for katastrofetriage er derfor et alvorlig hull i den norske katastrofeberedskapen.

Bryter akuttforskriftens krav til bemanning

2010-11-02 at 10:19:28 0 comments

Statens helsetilsyn vurderer å gi pålegg om å rette forholdene i Helse Førde, de anser at bemanningen ved en rekke stasjoner er uforsvarlig.

Hviletid i ambulanseyrket?

2010-11-01 at 12:48:55 0 comments

Å være trøtt på jobb er ikke nytt i ambulansetjenesten. Men setter det ditt eller andres liv i fare?

Helsedirektoratets perspektiv

Helsedirektoratets perspektiv

2010-10-01 at 08:25:24 0 comments

Trolig er en gjennomgang av forskriften og en nasjonal plan på trappene. Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet forteller om hva man er opptatt av i ambulansetjenesten sett fra myndighetssiden.

Triagesystem under lupen

2010-09-27 at 13:38:18 0 comments

Triagesystemet Metts har havnet i søkelyset etter at en mann med buksmerter ble feiltriagert, og sendt hjem med diagnosen urinveisinfeksjon. Noen dager senere avled han av hjertestans etter en akutt operasjon da brist på bekkenpulsåren endelig var oppdaget.

AMK-sjef beklager

2010-09-15 at 07:43:06 0 comments

Lederen for AMK-sentralen i Akershus opplyser at samtaler settes rett over til taxisentralen. Nå vil Helsetilsynet finne ut hvorfor det skjedde når Violeta Solis Haanæs døde i hjemme sitt.

Døde av dobbelt tabbe

2010-09-11 at 21:55:07 0 comments

Violeta Solis Haanæs (57) fra Son døde etter feil ved både Sykehuset Østfold Moss og AMK-sentralen i Akershus. Politiet og Helsetilsynet er varslet.