pasientsikkerhet

Bedre for eldre pasienter å komme rett til geriatrisk

2010-12-27 at 21:41:03 0 comments

Syke eldre som kjøres direkte til geriatrisk avdeling får helsehjelp nesten dobbelt så raskt når de ikke er innom akuttmottaket.

Til innsats for sårbare liv

2010-12-23 at 12:23:48 0 comments

Pasientsikkerhet er et hett tema i USA, Australia og Europa. Store penger settes av til forskningsprosjekter som skal gjøre livet tryggere for pasienter. I Norge foregår en underrapportering av uønskede hendelser.

Svært brannskadd fikk ikke ambulanse

2010-12-22 at 08:42:18 0 comments

En svært brannskadet person måtte ta seg til legevakten på egenhånd, til tross for at han burde vært hentet av ambulanse. Ambulansepersonellet ville nemlig at politi skulle være med på oppdraget, men det var ingen patrulje i nærheten.

Lege siktet også for voldtekt

2010-12-20 at 09:39:11 0 comments

Siktelsen mot den 38-årige tidligere overlegen ved Sykehuset Innlandet er utvidet til å gjelde voldtekt. Mannen fremstilles mandag for forlenget varetektsfengsling.

Fortviler over nedslitt bilpark

2010-12-17 at 14:00:45 0 comments

De ansatte ved ambulansetjenesten på Notodden fortviler over nedslitt bilpark. Bilene er nesten like lenge på verksted som de er på veien.

Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot overvåkningssamfunnet?

2010-12-16 at 09:39:32 0 comments

Helsedirektoratet har i år lagt ned mye arbeid i forprosjektet til nasjonal kjernejournal. En nasjonal kjernejournal skal være en dataløsning som gir helsepersonell tilgang til visse kjerneopplysninger om pasientene, på tvers av foretaks- eller nivågrenser i helsetjenesten.

Varsel om tvangsmulkt til Helse Førde

2010-12-14 at 12:50:59 0 comments

Statens helsetilsyn gir Helse Førde HF pålegg om å sikre at bemanningen av ambulansene i helseforetaket er i tråd med kravene i akuttforskriften. Helse Førde må også rapportere bemanningsoversikten ukentlig til helsetilsynet.

Helsetilsynet ut mot flytting av meldeordningen

2010-12-14 at 11:13:35 0 comments

Forslaget om å flytte meldesystemet for uønskede hendelser til Kunnskapssenteret møter sterk kritikk fra Helsetilsynet.

Utsatt for sexovergrep i ambulanse

2010-12-12 at 23:10:28 0 comments

Ambulansesjåfører befølte og tok bilder av bevisstløs kvinne bak i ambulansen.

Rop etter nasjonale standarder

Rop etter nasjonale standarder

2010-12-10 at 10:22:18 0 comments

Er det umulig å få til en nasjonal standard for ambulansejournaler, elektroniske journaler som kommuniserer med resten av kjeden, felles triagesystemer og et likt system for medikamentdelegering?