pasientsikkerhet

Helsetilsynet med utrykningsgruppe

Helsetilsynet med utrykningsgruppe

2010-04-11 at 09:09:11 0 comments

Helseforetakene må pålegges å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn umiddelbart, mener helse- og omsorgsministeren. – Tilsynet må raskere inn i disse sakene, sier hun.