pasientsikkerhet

Vil ha helsehavarikommisjon

2010-04-23 at 06:58:05 0 comments

Hensynet til pasientene og de ansatte tvinger frem en havarikommisjon, mener Den norske legeforening (Dnlf).

Ny kuvøseadapter

Ny kuvøseadapter

2010-04-19 at 09:35:11 0 comments

En ny kuvøseadapter fyller et hull i sikringen av pasient og personell i norske ambulanser.

Helsetilsynet med utrykningsgruppe

Helsetilsynet med utrykningsgruppe

2010-04-11 at 09:09:11 0 comments

Helseforetakene må pålegges å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn umiddelbart, mener helse- og omsorgsministeren. – Tilsynet må raskere inn i disse sakene, sier hun.