pasientsikkerhet

Varsel om tvangsmulkt til Helse Førde

2010-12-14 at 12:50:59 0 comments

Statens helsetilsyn gir Helse Førde HF pålegg om å sikre at bemanningen av ambulansene i helseforetaket er i tråd med kravene i akuttforskriften. Helse Førde må også rapportere bemanningsoversikten ukentlig til helsetilsynet.

Helsetilsynet ut mot flytting av meldeordningen

2010-12-14 at 11:13:35 0 comments

Forslaget om å flytte meldesystemet for uønskede hendelser til Kunnskapssenteret møter sterk kritikk fra Helsetilsynet.

Utsatt for sexovergrep i ambulanse

2010-12-12 at 23:10:28 0 comments

Ambulansesjåfører befølte og tok bilder av bevisstløs kvinne bak i ambulansen.

Rop etter nasjonale standarder

Rop etter nasjonale standarder

2010-12-10 at 10:22:18 0 comments

Er det umulig å få til en nasjonal standard for ambulansejournaler, elektroniske journaler som kommuniserer med resten av kjeden, felles triagesystemer og et likt system for medikamentdelegering?

Flere kan overleve hjerteinfarkt

2010-12-09 at 22:31:22 0 comments

AMK-operatører har vanskeligere for å bedømme kvinners brystsmerter enn menns. Med et databasert beslutningssystem ville flere fått rett hjelp, viser en ny svensk studie.

Lovfester akutthjelp til alle

2010-12-07 at 16:19:19 0 comments

Alle skal få rett til «helsehjelp som ikke kan vente» – også personer uten lovlig opphold i Norge.

Helsetopper slaktes i rapport

2010-11-30 at 23:15:41 0 comments

En ekstern granskningsrapport totalslakter toppledelsen i Helsedirektoratet for manglende styring og kontroll av autorisasjonskontoret (SAFH).

Overlevde hjertestans – lege lot pasient ligge for å dø

2010-11-30 at 16:15:08 0 comments

Til tross for at pasienten overlevde en hjertestans diskuterte legen obduksjon med de pårørende. Nå kritiserer Socialstyrelsen Skånes universitetssykehus i Malmø.

Frykter halvering av sjukehustilbudet

2010-11-30 at 12:54:03 0 comments

Norge hadde 58 sjukehus i 2002, men tallet kan bli halvert om noen få år. Det frykter professor Bjarne Jensen.

– Kan ikke gjøre underverker

2010-11-25 at 10:00:29 0 comments

Ambulanseansatte advarer om at liv kan gå tapt dersom avstanden til føde og akutt blir lang. Ved indre blødninger eller vanskelige fødsler er det ingenting de kan gjøre.