pasientjournal

Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

2015-05-21 at 08:35:20 0 comments

Fra september 2015 vil alle danske ambulanser automatisk sende pasientdata som blodtrykk, temperatur og oksygenmetning direkte til landets akuttmottak. Det gir leger og sykepleiere mulighet for å starte den rette behandlingen så snart ambulansen kommer inn, melder Danske Regioner.

Svikt i pasientjournalsystem kan ha tatt liv

2015-02-09 at 08:53:43 0 comments

Fylkeslegen i Finnmark undersøker nå om et tilfelle der en pasient døde av en dobbel og dødelig medisindose kan ha sin årsak i svikt i det elektroniske pasientjournalsystem, ifølge NRK Troms og Finnmark.

Direkte pasientinfo fra ambulanse til akuttmottak

Direkte pasientinfo fra ambulanse til akuttmottak

2015-01-14 at 11:21:53 0 comments

DANMARK: Akuttlegebilen på Kolding Sygehus er ett av tre teststeder i landet, som prøver ut en ny elektronisk prehospital pasientjournal i samarbeide med akuttmottaket i Kolding. Det er Danske Regioner som står bak den prehospitale pasientjournalen (PPJ) som skal være landsdekkende, skriver Region Syddanmark.

Ambulanseforum nr. 6 2014

Ambulanseforum nr. 6 2014

2014-12-01 at 07:05:01 0 comments

Smugtitt litt: Ambulanseforums siste nummer dette årets skriver om vinnerne av ambulanseanbudet og piloten for Nasjonal Lederutdanning for innsatspersonell. Vi har artikler om taushetsplikt, nakkekrage og intraossøs nål. Vi har lest akuttutvalgets delrapport og skummet gjennom 140 høringssvar til ny akuttforskrift. Vi hyller også tre helter i prehospital akuttmedisin. MedRead More

– Dette kan bli en helt ny verden for oss

2014-11-09 at 21:28:06 0 comments

Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset er håndplukket til å teste ut elektronisk pasientjournal (EPJ) på nettbrett for det norske blålysmarkedet, skriver Avisa Nordland.

Skreddersydd system for pasienten

2014-10-28 at 20:30:10 0 comments

En strømlinjeformet og mest mulig smertefri vei gjennom sykehuset, fra du blir syk til du er ferdigbehandlet. Dette målet blir lettere å nå ved hjelp av et nytt og unikt dataverktøy utviklet av St. Olavs Hospital og Hemit, skriver St. Olavs Hospital.

En statsråds bekjennelser om pasientjournaler

2014-06-19 at 14:30:32 0 comments

Denne uken vedtar Stortinget ny pasientjournallov. Med den sørger vi for at opplysinger som er viktig for behandlingen følger pasienten – uansett hvor vedkommende blir behandlet, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringen.no.

Felles prehospital pasientjournal

2014-04-02 at 08:33:24 1 comment

DANMARK: Den nye prehospitale pasientjournalen skal sikre ubrutt informasjonsstrøm med pasientopplysninger fra pasienten får akutt behov for hjelp og til vedkommende er mottatt på sykehusavdeling eller i akuttmottak, skriver CEDI. Den prehospitale pasientjournalen er felles for alle fem regioner, og skal være fullt implementert i 2015 med en samlet driftsplattformRead More

Skal hindre infosvikt

2014-02-15 at 18:03:04 0 comments

Nettbaserte kjernejournaler med pasientopplysninger skal lette informasjonsflyten i helsevesenet. Andre runde i prøveprosjektet som skal sikre alle nordmenn digitale journaler, er i gang og helseministeren er storfornøyd, ifølge NRK Rogaland. – I dag har sykehuset sin journal, som ikke er delt med legevakten, som ikke er delt med ambulansen. DetRead More

Nettkrøll fører til journaltrøbbel

2013-12-02 at 22:15:09 0 comments

Dårlig nett gjør at legene om bord på ambulansebåten «Eyr Myken» ikke får tak i journaler og epikriser, skriver Rana Blad. Dårlig internettforbindelse på ambulansebåten «Eyr Myken» er en del av hverdagen til helsepersonellet om bord. En av følgene er at legen ikke får tilgang journaler og epikriser. En avRead More