pasientjournal

Helse Midt-Norge pilot for ny digital journalløsning

2016-06-23 at 08:52:13 1 comment

Helse Midt-Norge er valgt som pilot i arbeidet med å utvikle en digital journalløsning for hele helsetjenesten, skriver Adressa.

Nord-Norge tar første skritt mot «én innbygger, én journal»

2016-06-14 at 10:18:23 0 comments

– I en akuttsituasjon kan felles journalopplysninger bidra til å redde liv, sier Bård Rannestad, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN Tromsø, i en pressemelding hos Nordlandssykehuset.

Systemet kalles en revolusjon for ambulansene

Systemet kalles en revolusjon for ambulansene

2016-05-20 at 10:24:05 0 comments

DANMARK: Akuttmottak får data over mobilnettet. Ikke på krøllede papirlapper, skriver Digi.no.

HOD har fastsatt krav om bruk av felles IKT-standarder

2015-07-22 at 07:51:56 0 comments

Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, heter det i en pressemelding.

Stor interesse fra leverandørene om fremtidens helsejournal

2015-07-15 at 10:52:23 0 comments

Salen var fullsatt av norske og internasjonale leverandører da Helse Midt-Norge inviterte til dialog om den kommende anskaffelsen av nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ) i Midt-Norge, forteller de på sine nettsider.

Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

2015-05-21 at 08:35:20 0 comments

Fra september 2015 vil alle danske ambulanser automatisk sende pasientdata som blodtrykk, temperatur og oksygenmetning direkte til landets akuttmottak. Det gir leger og sykepleiere mulighet for å starte den rette behandlingen så snart ambulansen kommer inn, melder Danske Regioner.

Svikt i pasientjournalsystem kan ha tatt liv

2015-02-09 at 08:53:43 0 comments

Fylkeslegen i Finnmark undersøker nå om et tilfelle der en pasient døde av en dobbel og dødelig medisindose kan ha sin årsak i svikt i det elektroniske pasientjournalsystem, ifølge NRK Troms og Finnmark.

Direkte pasientinfo fra ambulanse til akuttmottak

Direkte pasientinfo fra ambulanse til akuttmottak

2015-01-14 at 11:21:53 0 comments

DANMARK: Akuttlegebilen på Kolding Sygehus er ett av tre teststeder i landet, som prøver ut en ny elektronisk prehospital pasientjournal i samarbeide med akuttmottaket i Kolding. Det er Danske Regioner som står bak den prehospitale pasientjournalen (PPJ) som skal være landsdekkende, skriver Region Syddanmark.

Ambulanseforum nr. 6 2014

Ambulanseforum nr. 6 2014

2014-12-01 at 07:05:01 0 comments

Smugtitt litt: Ambulanseforums siste nummer dette årets skriver om vinnerne av ambulanseanbudet og piloten for Nasjonal Lederutdanning for innsatspersonell. Vi har artikler om taushetsplikt, nakkekrage og intraossøs nål. Vi har lest akuttutvalgets delrapport og skummet gjennom 140 høringssvar til ny akuttforskrift. Vi hyller også tre helter i prehospital akuttmedisin. MedRead More

– Dette kan bli en helt ny verden for oss

2014-11-09 at 21:28:06 0 comments

Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset er håndplukket til å teste ut elektronisk pasientjournal (EPJ) på nettbrett for det norske blålysmarkedet, skriver Avisa Nordland.