pasientjournal

Krever at kjernejournaler og andre helsesystemer «snakker» bedre sammen

2017-04-03 at 11:06:36 0 comments

Etter sakene om at folk finner feil i kjernejournal, ønsker både klinikkleder Øyvind Skraastad og Direktoratet for e-helse at kjernejournal skal «snakke» bedre med andre journalsystemer, og hente informasjon automatisk, skriver NRK Norge.

Ambulanseforum nr. 5 2016 – hvordan unngå mer vold og trusler?

Ambulanseforum nr. 5 2016 – hvordan unngå mer vold og trusler?

2016-12-16 at 09:43:51 0 comments

Siste nummer av Ambulanseforum i år tar deg med til Svalbard og redningsmann Mari Mowes hverdag, Sveriges no go-soner, terrorangrepet i Paris og Askers splitter nye stasjon. 

Helsepersonell skal ikke starte hjerte- og lungeredning (HLR) når det vurderes som hensiktsløst

2016-10-07 at 13:53:23 1 comment

Mange sykepleiere opplever en plikt til å starte hjerte- og lungeredning (HLR) ved hjertestans dersom HLR Minus ikke er journalført. 

Helse Midt-Norge pilot for ny digital journalløsning

2016-06-23 at 08:52:13 1 comment

Helse Midt-Norge er valgt som pilot i arbeidet med å utvikle en digital journalløsning for hele helsetjenesten, skriver Adressa.

Nord-Norge tar første skritt mot «én innbygger, én journal»

2016-06-14 at 10:18:23 0 comments

– I en akuttsituasjon kan felles journalopplysninger bidra til å redde liv, sier Bård Rannestad, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN Tromsø, i en pressemelding hos Nordlandssykehuset.

Systemet kalles en revolusjon for ambulansene

Systemet kalles en revolusjon for ambulansene

2016-05-20 at 10:24:05 0 comments

DANMARK: Akuttmottak får data over mobilnettet. Ikke på krøllede papirlapper, skriver Digi.no.

HOD har fastsatt krav om bruk av felles IKT-standarder

2015-07-22 at 07:51:56 0 comments

Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, heter det i en pressemelding.

Stor interesse fra leverandørene om fremtidens helsejournal

2015-07-15 at 10:52:23 0 comments

Salen var fullsatt av norske og internasjonale leverandører da Helse Midt-Norge inviterte til dialog om den kommende anskaffelsen av nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ) i Midt-Norge, forteller de på sine nettsider.

Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

2015-05-21 at 08:35:20 0 comments

Fra september 2015 vil alle danske ambulanser automatisk sende pasientdata som blodtrykk, temperatur og oksygenmetning direkte til landets akuttmottak. Det gir leger og sykepleiere mulighet for å starte den rette behandlingen så snart ambulansen kommer inn, melder Danske Regioner.

Svikt i pasientjournalsystem kan ha tatt liv

2015-02-09 at 08:53:43 0 comments

Fylkeslegen i Finnmark undersøker nå om et tilfelle der en pasient døde av en dobbel og dødelig medisindose kan ha sin årsak i svikt i det elektroniske pasientjournalsystem, ifølge NRK Troms og Finnmark.