pasientjournal

Tatovering skapte etisk dilemma på amerikansk sykehus – valgte å la pasient dø

Tatovering skapte etisk dilemma på amerikansk sykehus – valgte å la pasient dø

2017-12-04 at 11:02:31 0 comments

Amerikanske leger sto overfor et uvanlig etisk dilemma da de fikk inn en bevisstløs pasient som hadde tatovert ordene «ikke gjenoppliv» på brystet sitt, ifølge Dagbladet.

Regjeringen foreslår et forprosjekt om en nasjonal kommunal pasientjournal som er integrert med spesialisthelsetjenesten

2017-10-12 at 12:24:39 0 comments

Regjeringen foreslår at Direktoratet for e-helse får 50 millioner kroner til et forprosjekt om en nasjonal kommunal pasientjournal som er integrert med spesialisthelsetjenesten, meldes det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Helsedirektoratet: Vil endre regelverket for offentlig innsyn i pasientjournaler

2017-08-16 at 17:14:54 0 comments

Befolkningen må ha tillit til at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig må offentligheten og særlig media kunne granske helsetjenesten, skriver Helsedirektoratet.

Krever at kjernejournaler og andre helsesystemer «snakker» bedre sammen

2017-04-03 at 11:06:36 0 comments

Etter sakene om at folk finner feil i kjernejournal, ønsker både klinikkleder Øyvind Skraastad og Direktoratet for e-helse at kjernejournal skal «snakke» bedre med andre journalsystemer, og hente informasjon automatisk, skriver NRK Norge.

Ambulanseforum nr. 5 2016 – hvordan unngå mer vold og trusler?

Ambulanseforum nr. 5 2016 – hvordan unngå mer vold og trusler?

2016-12-16 at 09:43:51 0 comments

Siste nummer av Ambulanseforum i år tar deg med til Svalbard og redningsmann Mari Mowes hverdag, Sveriges no go-soner, terrorangrepet i Paris og Askers splitter nye stasjon. 

Helsepersonell skal ikke starte hjerte- og lungeredning (HLR) når det vurderes som hensiktsløst

2016-10-07 at 13:53:23 1 comment

Mange sykepleiere opplever en plikt til å starte hjerte- og lungeredning (HLR) ved hjertestans dersom HLR Minus ikke er journalført. 

Helse Midt-Norge pilot for ny digital journalløsning

2016-06-23 at 08:52:13 1 comment

Helse Midt-Norge er valgt som pilot i arbeidet med å utvikle en digital journalløsning for hele helsetjenesten, skriver Adressa.

Nord-Norge tar første skritt mot «én innbygger, én journal»

2016-06-14 at 10:18:23 0 comments

– I en akuttsituasjon kan felles journalopplysninger bidra til å redde liv, sier Bård Rannestad, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN Tromsø, i en pressemelding hos Nordlandssykehuset.

Systemet kalles en revolusjon for ambulansene

Systemet kalles en revolusjon for ambulansene

2016-05-20 at 10:24:05 0 comments

DANMARK: Akuttmottak får data over mobilnettet. Ikke på krøllede papirlapper, skriver Digi.no.

HOD har fastsatt krav om bruk av felles IKT-standarder

2015-07-22 at 07:51:56 0 comments

Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, heter det i en pressemelding.