pasientjournal

Arne fikk hjerneblødning – ble nektet ambulanse

2017-12-29 at 12:27:23 0 comments

SVERIGE: To ambulansesykepleiere kritiseres av Inspektion för vård och omsorg (IVO) etter at de ikke tok med en mann i ambulansen. Senere ble det konstatert at mannen var rammet av hjerneblødning. Lederen for ambulansetjenesten beklager det inntrufne.

– Vet ikke, var svaret ambulansepersonellet fikk da de etterspurte info om pasienten de skulle frakte

– Vet ikke, var svaret ambulansepersonellet fikk da de etterspurte info om pasienten de skulle frakte

2017-12-26 at 12:02:05 0 comments

Rutinesvikt ved Balsfjord bo- og servicesenter: Da ambulansepersonellet spurte om informasjon om pasienten de skulle frakte fra sykehjemmet, var svaret at personellet ikke visste noe om pasientens sykehistorie, årsaken til at pasienten skulle til sykehuset og hvilken avdeling på UNN pasienten skulle til, skriver Nye Troms.

Tatovering skapte etisk dilemma på amerikansk sykehus – valgte å la pasient dø

Tatovering skapte etisk dilemma på amerikansk sykehus – valgte å la pasient dø

2017-12-04 at 11:02:31 0 comments

Amerikanske leger sto overfor et uvanlig etisk dilemma da de fikk inn en bevisstløs pasient som hadde tatovert ordene «ikke gjenoppliv» på brystet sitt, ifølge Dagbladet.

Regjeringen foreslår et forprosjekt om en nasjonal kommunal pasientjournal som er integrert med spesialisthelsetjenesten

2017-10-12 at 12:24:39 0 comments

Regjeringen foreslår at Direktoratet for e-helse får 50 millioner kroner til et forprosjekt om en nasjonal kommunal pasientjournal som er integrert med spesialisthelsetjenesten, meldes det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Helsedirektoratet: Vil endre regelverket for offentlig innsyn i pasientjournaler

2017-08-16 at 17:14:54 0 comments

Befolkningen må ha tillit til at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig må offentligheten og særlig media kunne granske helsetjenesten, skriver Helsedirektoratet.

Krever at kjernejournaler og andre helsesystemer «snakker» bedre sammen

2017-04-03 at 11:06:36 0 comments

Etter sakene om at folk finner feil i kjernejournal, ønsker både klinikkleder Øyvind Skraastad og Direktoratet for e-helse at kjernejournal skal «snakke» bedre med andre journalsystemer, og hente informasjon automatisk, skriver NRK Norge.

Ambulanseforum nr. 5 2016 – hvordan unngå mer vold og trusler?

Ambulanseforum nr. 5 2016 – hvordan unngå mer vold og trusler?

2016-12-16 at 09:43:51 0 comments

Siste nummer av Ambulanseforum i år tar deg med til Svalbard og redningsmann Mari Mowes hverdag, Sveriges no go-soner, terrorangrepet i Paris og Askers splitter nye stasjon. 

Helsepersonell skal ikke starte hjerte- og lungeredning (HLR) når det vurderes som hensiktsløst

2016-10-07 at 13:53:23 1 comment

Mange sykepleiere opplever en plikt til å starte hjerte- og lungeredning (HLR) ved hjertestans dersom HLR Minus ikke er journalført. 

Helse Midt-Norge pilot for ny digital journalløsning

2016-06-23 at 08:52:13 1 comment

Helse Midt-Norge er valgt som pilot i arbeidet med å utvikle en digital journalløsning for hele helsetjenesten, skriver Adressa.

Nord-Norge tar første skritt mot «én innbygger, én journal»

2016-06-14 at 10:18:23 0 comments

– I en akuttsituasjon kan felles journalopplysninger bidra til å redde liv, sier Bård Rannestad, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN Tromsø, i en pressemelding hos Nordlandssykehuset.