akuttmedisin

Bakterie funnet i mange krybbedødstilfeller

Bakterie funnet i mange krybbedødstilfeller

2009-03-03 at 12:35:12 0 comments

Krybbedød er tøffe oppdrag i ambulansetjenesten. Ny norsk forskning viser at 30 prosent av barna som døde i krybbedød i årene 1993-2004, hadde magesårbakterien helicobacter.

Ambulansepersonell frykter skuddutrykninger

Ambulansepersonell frykter skuddutrykninger

2009-03-02 at 08:05:35 0 comments

Ambulansearbeidere i København er i økende grad bekymret for å rykke ut ved skuddoppgjør.

Ny bibel?

Ny bibel?

2009-02-27 at 14:19:14 0 comments

En ny bok om akuttmedisin, på ikke mindre enn 2000 sider, får god kritikk i Tidsskriftet av G. Brattebø.

Hvorfor bruker mange innvandrere legevakt i stedet for fastlege?

Hvorfor bruker mange innvandrere legevakt i stedet for fastlege?

2009-02-27 at 08:10:43 0 comments

– Innvandrere benytter i stor grad legevakt istedenfor fastlege i de første fem-ti årene de er i Norge. Mange av dem vet ikke at de har en fastlege, sier Ursula Goth som jobber med doktorgrad om fastlegeordning og legevakt.

Leder: Forskningens uforutsigbarhet

2009-02-26 at 15:00:11 0 comments

Det å drive med forskning er ikke enkelt hvis en bare er på søken etter en fasit. Det har vi til fulle fått bevis for igjennom den debatten som har rast på nettet i de siste ukene. Forskning er ingen eksakt vitenskap. Det vil alltid være rom for tolkning avRead More

Svenskene skal reddes av mobiltelefonen

2009-02-24 at 15:23:48 0 comments

Hjerte og lungeredningsinstruksjon via mobiltelefon kan nå bli virkelighet i Sverige.

Overlevde alvorlig akeulykke – møtte heltene

2009-02-23 at 14:54:59 0 comments

Ole Kristian Bråthen Baklien (6) pådro seg en livstruende hjerneblødning etter en akeulykke på skolen, skriver Indre Akershus Blad. Han overlevde takket være stor innsats gjennom hele sykehuskjeden.

Vil straffe advokater som lekker

2009-02-23 at 10:11:32 0 comments

Advokat Harald Stabell og riksadvokat Tor-Aksel Busch vil pålegge advokater som lekker sensitive opplysninger straffansvar på linje med det politi og påtalemyndighet har i dag.

Kommentar til triageartikkel i Tidsskriftet

2009-02-16 at 22:19:52 0 comments

Debatten fortsetter: Er det naturlige grunner til at ambulanser har høyere prosentandel over- og undertriagering enn pasienter som kommer med anestesileger? Skal PHTLS-prinsippene legges til side, skal opplæring endres? Er det kanskje slik at ambulanser frakter flere tvilstilfeller?

Forbannet og skuffet over triageartikkel

2009-02-16 at 12:52:28 0 comments

– Aldri før har så mange ambulanseutøvere ringt meg og gitt uttrykk for skuffelse og delvis forbannelse over artikkelen «Upresis utvelgelse av hardt skadede» som sto i siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening, sier Trond Boye Hansen.