akuttmedisin

Nyttig om akuttmedisinsk kommunikasjon

Nyttig om akuttmedisinsk kommunikasjon

2009-10-26 at 10:32:44 0 comments

KoKom har laget en håndbok med beskrivelse av de viktigste regler, forskrifter og lover samt struktur, funksjon og samhandling i vår nasjonale nødmeldetjeneste.

Ville ikke sende ambulanse

2009-10-25 at 10:27:14 0 comments

Ansiktet var dekket av blod og hun klarte ikke å reise seg. Ansatte ved 7-Eleven reagerer på at det ikke ble sent ambulanse fordi kvinnen muligens hadde drukket.

Mirakelet under isen

2009-10-25 at 09:30:41 0 comments

Ingen andre har overlevd en kroppsnedkjøling til 13,7 grader. Den unike historien fra Narvik vekker oppsikt over hele verden. CNN sender program om dette søndag kl 11.

Farlige barneseter

Farlige barneseter

2009-10-23 at 08:30:19 1 comment

Det er fortsatt stor kvalitetsforskjell mellom barneseter som selges i Norge, viser en ny test. Flere av stolene er ikke sikre nok, selv om de er offentlig godkjente. En norsk stol kommer dårligst ut.

Ambulanseforum nr. 5 2009

Ambulanseforum nr. 5 2009

2009-10-22 at 11:08:48 0 comments

AmbulanseForum er ute med et nytt fyldig nummer i slutten av oktober. Halve magasinet har temaer som presenteres nærmere på konferansen. Her er en liten forhåndstitt på innholdet.

Menneskelige faktorer i team

Menneskelige faktorer i team

2009-10-22 at 10:05:55 0 comments

Det heter at det er menneskelig å feile. I luftfarten viser undersøkelser at man gjør tre-fire feil i timen. Derfor har alle flyselskaper en rekke sjekklister, barrierer og organisatoriske grep som gjør at sikkerheten ivaretas.

Akutt hjerneredning

Akutt hjerneredning

2009-10-22 at 10:00:08 0 comments

På Ullevål universitetssjukehus er et slagteam klar 24 timer i døgnet, for å redde pasienter med store hjerneslag fra død eller unødig lang rehabilitering. Men blir de brukt nok?

IV ja/IV nei-studien – hva ble resultatet?

IV ja/IV nei-studien – hva ble resultatet?

2009-10-22 at 10:00:03 2 comments

IV ja/IV-nei studien var den første studien i verden på om intravenøse medikamenter fører til økt overlevelse ved hjertestans.

Der andre gjemmer seg

Der andre gjemmer seg

2009-10-22 at 09:55:34 2 comments

Der andre gjemmer seg, ser vi alt. Sorger og gleder, mennesker og smerter.

Unge leger gir høyere dødelighet

2009-10-22 at 05:52:36 0 comments

Ved britiske sykehus er det vanlig at unge nyutdannede leger begynner å arbeide 1. august. På folkemunne blir derfor den påfølgende perioden kalt «the killing season».