forskning

Kulturkollisjon ved sykesengen

2010-04-21 at 14:28:51 0 comments

Norske sykepleiere er ikke vant til pasienter som kryper sammen eller hyler i smerte, eller at femti familiemedlemmer fyller akuttavdelingen for å vise sin medfølelse, viser en undersøkelse som splitter de kulturelle hovedmotsetningene i tre undertemaer – pleie, kommunikasjon og selvbestemmelse.

Advarer mot kolesterolmedisin

2010-03-25 at 11:15:37 2 comments

Det amerikanske legemiddelverket advarer mot alvorlige bivirkninger ved bruk av Simvastin som brukes av over 350.000 nordmenn.

Nytt PCI-utstyr gir flere dødsfall

2010-03-22 at 12:57:29 0 comments

PCI med medikamentell stent, i stedet for vanlig stent gir tre ganger høyere dødelighet enn inngrepet den erstatter, ifølge en dansk undersøkelse.

Aktiv tarmsykdom mangedobler risikoen for blodpropp

Aktiv tarmsykdom mangedobler risikoen for blodpropp

2010-03-09 at 10:09:37 0 comments

Inflammatorisk tarmsykdom er en større risikofaktor for å bli rammet av blodpropp en tidligere antatt, mener forskere bak en undersøkelse offentliggjort iThe Lancet.

Verre for kvinner å ikke få proppløsende behandling

2010-03-02 at 10:28:58 0 comments

Å ikke få trombolysebehandling ved ischemisk hjerneslag er mer ødeleggende for kvinner en menn, viser en ny studie.

Enkel blodtest for å oppdage hodeskade

Enkel blodtest for å oppdage hodeskade

2010-03-01 at 13:50:19 0 comments

Forskere ved Universitetet i Florida er i ferd med å utvikle en blodtest som kan detektere hodeskade ved et stikk i fingeren. Raskere og enklere enn CT.

Det prehospitale paradoks

2010-03-01 at 10:58:37 0 comments

I dag innføres ofte nye rutiner i tjenesten uten at effekten av dem er vitenskapelig dokumentert. Det er et paradoks at det er vanskeligere å forske på ny prehospital behandling enn å innføre den samme behandlingen uten vitenskapelig vurdering av nytte og risiko – et prehospitalt paradoks.

Ny sensitiv målemetode ved koronarsykdom

2010-03-01 at 10:46:47 0 comments

En ny og mer sensitiv metode for måling av troponin T-nivå gir verdifull prognostisk informasjon ved stabil koronarsykdom. Dette viser en ny studie med norsk førsteforfatter.

Økt postoperativ tromboserisiko varer lenger enn antatt

2010-03-01 at 09:52:37 0 comments

Risikoen for venøs tromboembolisme når en topp rundt tre uker etter operasjon, men er betydelig økt i inntil 12 uker etter.

Foredragene på halvdagsseminaret

2010-02-26 at 01:09:04 0 comments

Bachelor, nødmeldetjeneste, epidemologi, forskning og utvikling var temaene på halvdagsseminaret om prehospital tjeneste, hvor vi forsøkte å dra rapporten «En helhetlig gjennomgang av prehospital tjeneste med vekt på ambulanse og nødmeldetjeneste» ut av Helse- og omsorgsdepartementets dype skuffer.