forskning

Ambulansemusikk mot stress hos hjertepasienter

2010-05-06 at 16:56:11 0 comments

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke om musikk i ambulansen kan gi hjertepasienter livsviktig avspenning i de avgjørende minuttene under transporten til sykehuset.

Risikovurdering kan redde liv

2010-05-06 at 14:19:14 0 comments

– Systematisk risikovurdering innen medisin er et godt verktøy for å øke pasientsikkerheten og bidra til å redde liv, ifølge Stephen Sollid NLAs doktorgradsstipendiat. Han har sett nærmere på intubasjonspraksis i Norge og disputerer fredag.

Forskingsetisk vaktbikkje

2010-04-27 at 06:41:19 0 comments

Brennpunkt-programmet «Hjertelotteriet» framstilde eit forskingsprosjekt som loddtrekking om livreddande behandling. Nå er forskningsprosjektet utropt til eit av dei to viktigaste i verda innen feltet gjenoppliving.

Risikoen for hjerneblødning stiger for hver fødsel

Risikoen for hjerneblødning stiger for hver fødsel

2010-04-26 at 09:27:33 0 comments

Kvinner som har født mer enn et barn har en økt risiko for å få hjerneblødning.

IVja/nei-studien var forsvarlig

2010-04-22 at 10:50:04 0 comments

Statens helsetilsyn har kommet til at UUS hjertestansstudie ikke medførte at pasientene som ble involvert i den fikk uforsvarlig helsehjelp.

Strever i møte med akuttmottaket

2010-04-22 at 00:56:05 0 comments

– Flerkulturelle strever med å forene sin egen kulturelle tilhørighet med det sett av regler og normer de møter i et norsk akuttmottak, sier førsteamanuensis førsteamanuensis Sevald Høye ved Høgskolen i Hedmark.

Kulturkollisjon ved sykesengen

2010-04-21 at 14:28:51 0 comments

Norske sykepleiere er ikke vant til pasienter som kryper sammen eller hyler i smerte, eller at femti familiemedlemmer fyller akuttavdelingen for å vise sin medfølelse, viser en undersøkelse som splitter de kulturelle hovedmotsetningene i tre undertemaer – pleie, kommunikasjon og selvbestemmelse.

Advarer mot kolesterolmedisin

2010-03-25 at 11:15:37 2 comments

Det amerikanske legemiddelverket advarer mot alvorlige bivirkninger ved bruk av Simvastin som brukes av over 350.000 nordmenn.

Nytt PCI-utstyr gir flere dødsfall

2010-03-22 at 12:57:29 0 comments

PCI med medikamentell stent, i stedet for vanlig stent gir tre ganger høyere dødelighet enn inngrepet den erstatter, ifølge en dansk undersøkelse.

Aktiv tarmsykdom mangedobler risikoen for blodpropp

Aktiv tarmsykdom mangedobler risikoen for blodpropp

2010-03-09 at 10:09:37 0 comments

Inflammatorisk tarmsykdom er en større risikofaktor for å bli rammet av blodpropp en tidligere antatt, mener forskere bak en undersøkelse offentliggjort iThe Lancet.