forskning

Ambulanseforum nr. 3 2010

Ambulanseforum nr. 3 2010

2010-06-25 at 14:18:25 0 comments

Nytt nummer! Sommeren er over oss, og vi legger opp til litt god ambulanselesing på stasjonene og hjemme.

Nytt utsteintemplat

2010-06-25 at 11:31:18 0 comments

– Det er kjempeproblematisk at vi ikke blir enige om et felles datasett for ambulansejournaler! Egentlig burde helsemyndighetene vært stilt til ansvar for at de ikke kommer med et påbud om det.

Gjør det å gi oksygen ved hjerteinfarkt mer skade en gagn?

2010-06-14 at 11:30:29 0 comments

I en studie av hjertestanspasienter hvor halvparten ble gitt ren oksygen og halvparten luft, overlevde flere av dem som inhalerte luft etter et døgn. Av 387 pasienter inkludert i studien, døde 14, men av disse var det tre ganger så mange som hadde inhalert ren oksygen.

Uorganiserte legevakter i distriktene

2010-05-27 at 13:55:11 0 comments

Noen funn i Erik Zakariassens doktorgrad: Nødmeldesentralene skal varsle legevaktlegene ved rød responstilfellene, men gjorde det bare i halvparten av tilfellene. Når legevaktlegen ble varslet, rykket de ut til pasientene i 43 prosent av tilfellene. En fjerdedel av pasientene ble transportert til legevakten. Dobbelt så mange pasienter ble transportert direkte til sykehus når legevakten ikke ble varslet, sammenlignet med når legevakten ble varslet.

Overlevde uten hjerneskade

2010-05-10 at 15:13:47 0 comments

Casereport: 26 minutter brystkompresjoner alene, deretter fire minutter standard HLR med brystkompresjon og innblåsning muliggjorde overlevelse uten hjerneskade. Ambulanseresponstiden var 30 minutter. Kanskje burde resuscitasjon uten tidsbegrensninger som i dag innføres?

Ambulansemusikk mot stress hos hjertepasienter

2010-05-06 at 16:56:11 0 comments

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke om musikk i ambulansen kan gi hjertepasienter livsviktig avspenning i de avgjørende minuttene under transporten til sykehuset.

Risikovurdering kan redde liv

2010-05-06 at 14:19:14 0 comments

– Systematisk risikovurdering innen medisin er et godt verktøy for å øke pasientsikkerheten og bidra til å redde liv, ifølge Stephen Sollid NLAs doktorgradsstipendiat. Han har sett nærmere på intubasjonspraksis i Norge og disputerer fredag.

Forskingsetisk vaktbikkje

2010-04-27 at 06:41:19 0 comments

Brennpunkt-programmet «Hjertelotteriet» framstilde eit forskingsprosjekt som loddtrekking om livreddande behandling. Nå er forskningsprosjektet utropt til eit av dei to viktigaste i verda innen feltet gjenoppliving.

Risikoen for hjerneblødning stiger for hver fødsel

Risikoen for hjerneblødning stiger for hver fødsel

2010-04-26 at 09:27:33 0 comments

Kvinner som har født mer enn et barn har en økt risiko for å få hjerneblødning.

IVja/nei-studien var forsvarlig

2010-04-22 at 10:50:04 0 comments

Statens helsetilsyn har kommet til at UUS hjertestansstudie ikke medførte at pasientene som ble involvert i den fikk uforsvarlig helsehjelp.