Fagtidsskrift

Tema: KOMPETANSE – Ambulanseforum nr. 3 2016

Tema: KOMPETANSE – Ambulanseforum nr. 3 2016

2016-06-13 at 10:40:05 3 comments

LIVREDDENDE KUNNSKAP: Kan man spare på noe så viktig?

Færre ambulanser – flere oppdrag

Færre ambulanser – flere oppdrag

2016-05-01 at 12:44:11 1 comment

På tolv år sank antall bilambulanser med 81. Oppdragsmengden økte med over 200.000.

Norgesmesterskap i akuttmedisin

Norgesmesterskap i akuttmedisin

2016-04-18 at 14:19:25 2 comments

Den 8.–10. september går Norsk ambulansemesterskap 2016 av stabelen. Flere har allerede begynt å melde sin interesse.

Ambulanseforum nr. 2 2016

Ambulanseforum nr. 2 2016

2016-04-18 at 13:54:32 3 comments

I dette nummeret får du fagstoff om: Hvordan vi møter kriserammede og hjerneslagforskning. På dagsorden: INGEN ambulansetjenester når responstidsmålene. Hva synes ambulansesjefene og hovedtillitsvalgte om dette? Ikke gå glipp av hvordan psykiatriambulansen i Bergen opplevde å bli skutt etter på oppdrag. 

Test deg selv i FYSIOLOGI

Test deg selv i FYSIOLOGI

2016-04-18 at 13:10:44 2 comments

Hvordan er fysiologikunnskapene? Her er en lett blanding av luftveier, pust, hjerte og kretsløp. Lykke til! 

Hva er responstidene i norske ambulansetjenester?

Hva er responstidene i norske ambulansetjenester?

2016-03-17 at 13:37:54 0 comments

Prehospital akuttmedisin skal styrkes, ifølge helseministeren. Men færre stasjoner og færre biler til å løse flere oppdrag ser ut til å være fasiten for bakkeambulansen. Er det da mulig å nå de anbefalte responstidene?

Ambulanseforum nr. 1 2016

Ambulanseforum nr. 1 2016

2016-02-04 at 21:13:33 0 comments

For dårlige smittevernsrutiner i ambulansetjenesten? Ja, mener hygienesykepleiere. Les litt om forslagene i den nye norske offentlige utredningen om prehospital tjeneste. I artikkelen EKG på 1-2-3 er noen viktige råd oppsummert. Ta en titt på overskriftene her.

TEST DEG SELV: luftvei og pust

TEST DEG SELV: luftvei og pust

2016-02-04 at 16:10:05 0 comments

Kan du anatomien? Har du forståelse for hvordan pusten fungerer?

Ambulanseforum nr. 5 2015

Ambulanseforum nr. 5 2015

2015-12-08 at 13:33:48 0 comments

Årets siste nummer har fagartikler om akutt psykiatri og artikler fra den europeiske hjertestanskongressen, hvor blant annet nye europeiske retningslinjer for gjenoppliving ble presentert. I tillegg artikler om samvirke, utrulling av prosedyrer for pågående livstruende vold (PLIVO), og vi stifter nærmere bekjentskap med ambulansetjenesten i New South Wales, Australia. MedRead More

Quiz i skademekanikk

Quiz i skademekanikk

2015-12-07 at 13:46:56 0 comments

Stumpe og penetrerende traumer, bilulykker, ekplosjoner og etseskader. Det er mange former for skader. Sjekk kunnskapene. Lykke til!