AF 2015

Nakkekragen i søpla?

Nakkekragen i søpla?

2015-06-18 at 09:32:51 2 comments

– Vi skal ende opp med en nasjonal og enhetlig prosedyre for spinal immobilisering prehospitalt i løpet av året, forteller Per Kristian Hyldmo.

Ambulanseforum nr. 3 2015

Ambulanseforum nr. 3 2015

2015-06-12 at 10:35:00 0 comments

Temaer: Forekomsten av vold mot ambulansepersonell, ny akuttmedisinforskrift og lærlinger, kollegastøtte og et tilbakevendende tema: er ferievikaren god nok? Med mer! 

Quiz: Nyrer og urinveier

Quiz: Nyrer og urinveier

2015-06-12 at 10:00:07 0 comments

Tilbud og etterspørsel: De siste årene har det kommet flere mediesaker med folk som har solide arr på siden av magen: Fattige ofrer nyrer mot penger – selv om de har viktige funksjoner i kroppen. Sjekk hva du kan om nyrer. Lykke til! 

Ambulanseforum nr. 2 2015

Ambulanseforum nr. 2 2015

2015-04-20 at 10:42:42 0 comments

I dette nummeret av Ambulanseforum etterlyser vi en felles innsatslederutdanning i høgskoleregi. Vi spør om nakkekragen like gjerne kan kastes, og vi får input om hvordan man skal håndtere fødsel i ambulanse. 

Quiz: Hva kan du om ny akuttmedisinforskrift?

Quiz: Hva kan du om ny akuttmedisinforskrift?

2015-04-20 at 09:01:32 0 comments

Ny forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus trer i kraft 1. mai. Hva er nytt? Lykke til!

Quiz – hodeskader

Quiz – hodeskader

2015-02-04 at 12:34:46 1 comment

Kan du svaret på disse viktige spørsmålene? Og vet du at 200 per 100 000 innbygger blir lagt inn med hodeskader i Skandinavia hvert år. Dødeligheten er fem per 100 000 i Nord-Amerika og ni per 100 000 i Storbritannia. Dødeligheten øker om pasienten over- eller underventileres, derfor er stødigRead More

Ambulanseforum nr. 1 2015

Ambulanseforum nr. 1 2015

2015-02-04 at 11:59:03 0 comments

Årets første nummer av Ambulanseforum handler mye om pasientsikkerhet, egensikkerhet og forventninger til nødetatene fra publikum. Hvite biler, døgnvakter og endringsledelse er også temaer.