AF 2012

Redningskonferansen 2012

2012-08-31 at 13:20:56 0 comments

Tankearbeidet rundt forbedringer etter den 22. juli er i gang. Nå kreves handling. Det etterlyses flere samvirkeøvelser, felles planverksløsninger, felles innsatslederutdanning. Og en ny håndbok for redningstjenesten.

Quiz i latin

Quiz i latin

2012-08-28 at 15:45:40 5 comments

Test kunnskapene i latin! Her er Ambulanseforum nr. 4 2012 sin quiz. Lykke til!

Ambulanseforum nr. 4 2012

Ambulanseforum nr. 4 2012

2012-08-28 at 15:12:05 0 comments

Dette nummeret av Ambulanseforum er mye viet samvirke. Vi rapporterer fra Redningskonferansen 2012, 22. juli-kommisjonens rapport, stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og Utrykningspersonellets fellesutvalg i Midt-Norge sin samling. Vi har en fagartikkel om kriseledelse, og har vært med utrykningenhetene (UEH) til politiet på sanitetskurs. Som vanlig har vi quis, klipp fra gamle numre og et stasjonsbesøk.

Engelskquiz

2012-06-15 at 09:31:29 3 comments

Kan du engelsk akuttmedisinsk terminologi? Med ferien rett rundt hjørnet kan det fort hende at man får en engelsktalende pasient i bilen. Faglig påfyll for ambulansearbeidere innebærer dessuten at det av og til bør leses engelsk litteratur. Lykke til!

Når makker blir alvorlig skadd

Når makker blir alvorlig skadd

2012-06-15 at 09:00:42 0 comments

For første gang forteller to involverte i en ambulansevelt i cirka 100 kilometer i timen hvordan det opplevdes, og hvordan de taklet det etterpå.

Den menneskelige faktor eller systemet?

Den menneskelige faktor eller systemet?

2012-06-15 at 06:02:09 0 comments

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit skriver i en kommentar den 4. juni at man må gå nærmere inn på beslutningene som ble tatt 22. juli, og se på ansvar. Det påpekes at mange sivile gjorde en kjempejobb, mens ambulansene stod parkert på møtepunkt i påvente av klarering fra politiet. Videre mener man i kommentaren at dette ikke er en systemsvikt, men må pålegges den menneskelige faktoren.

Ambulanseforum nr. 3 2012

Ambulanseforum nr. 3 2012

2012-06-15 at 03:26:24 0 comments

Sommernummeret av Ambulanseforum handler mye om forskning, pasientsikkerhet og overgangen fra privat til offentlig ambulansetjeneste i Helse Midt-Norge, samt fagartikler om håndtering av den psykotiske pasienten og pårørendeerfaringer med psykiatriambulanse. God lesning!

Anatomiquiz

Anatomiquiz

2012-06-01 at 09:00:09 2 comments

Ambu 11 på Lukas videregående skole i Malvik har laget en skikkelig våryr anatomiquiz. Lykke til!

Blåser i overtidsregler

Blåser i overtidsregler

2012-04-30 at 07:00:40 0 comments

Flere faste ansatte i ambulansetjenesten til Nordlandssykehuset (NLSH) er registrert med ulovlig mye overtid i sykehusets overtidssystem i fjor.

Uholdbare forhold i Bodø

Uholdbare forhold i Bodø

2012-04-30 at 06:58:54 1 comment

Da ambulansepersonellet i Bodø fikk en akuttur og måtte bruke ambulansen som rambukk for å komme seg ut av sykehusområdet, var det bare en av en rekke hendelser hvor ansatte i ambulansetjenesten ikke føler at arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet blir tatt på alvor.