AF 2012

Pasienter og ventetid

Pasienter og ventetid

2018-12-06 at 11:49:38 0 comments

Hva kan vi gjøre for å trygge pasienter?

Ambulanseoperativ quiz

Ambulanseoperativ quiz

2012-12-07 at 15:55:48 2 comments

Siste nummer av Ambulanseforum før jul har en del ambulanseoperative temaer. Da passer det godt med en ambulanseoperativ quiz!

Ambulanseforum nr. 6 2012

Ambulanseforum nr. 6 2012

2012-12-07 at 14:52:22 0 comments

Årets siste nummer: En rikholdig utgave med masse nyheter fra forskjellige ambulansetjenester i Norge. Vi setter fokus på debatten om nødmeldesentraler i Norge, og har intervjuet Terje Kluften, leder for prosjekt felles nødnummer i Drammen og Olav Eielsen om utredningen av virtuelle AMK-sentraler i Helse Vest. Bli også med på en reise med ambulanse gjennom 18 land… Vi ønsker alle en god førjulstid!

Typegodkjenning av ambulanser

Typegodkjenning av ambulanser

2012-12-07 at 11:11:42 7 comments

506 ambulanser ruller på norske veier til daglig. Nå krever en ny forskrift at alle må ha typegodkjenning. Det er det foreløpig bare en av ambulanseleverandørene som har.

Quiz – avansert førstehjelp

Quiz – avansert førstehjelp

2012-11-01 at 00:01:06 1 comment

Hva kan du om avansert førstehjelp? Dag Uno Furuknap, faglærer på ambulansefaget på Lukas videregående skole i Malvik og noen av hans elever utfordrer deg. Lykke til!

Foredrag på AmbulanseForum 2012

2012-10-07 at 21:57:03 3 comments

Her samler vi alle foredragene fra AmbulanseForum 2012 i pdf-format. Vi jobber med å få tak i alle.

Årets Paramedic 2012

Årets Paramedic 2012

2012-10-02 at 01:30:41 0 comments

Carl Robert Christiansen fikk prisen Årets Paramedic på åpningen av AmbulanseForum 2012 sitt fagprogram i dag.

Ambulanseforum nr. 5 2012 – konferansenummer!

Ambulanseforum nr. 5 2012 – konferansenummer!

2012-10-02 at 00:02:43 0 comments

Årets konferansenummer er fylt med gode artikler fra en del av foreleserne på konferansen, samt artikler om det er behov for nasjonal standardisering av sertifiseringer og delegeringer, triagesystemer, pasientjournaler, prosedyrebøker og utstyr i bilene. Du får også siste nytt om arbeidet med en bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic. Her er litt om innholdet.

Quiz i fysikk og kjemi

Quiz i fysikk og kjemi

2012-10-01 at 01:03:54 0 comments

Test deg selv i fysikk og kjemi! Dag Uno Furuknap, faglærer på ambulansefaget til Lukas videregående skole i Malvik utfordrer deg på litt grunnleggende kunnskap. Lykke til!

Strengere krav til opplæringsenhetene

2012-08-31 at 13:29:56 1 comment

Vegdirektoratet har sendt forslag til endring av utrykningsforskriften ut på høring til en rekke instanser. Endringene, som trer i kraft 1. januar 2013, stiller tydeligere og strengere krav til opplæringsenhetene.