AF 2010

Bred enighet om bachelor

Bred enighet om bachelor

2010-04-19 at 12:49:48 0 comments

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Tone Toften fikk klare signaler fra ambulansemiljøet om at man ønsker en fortgang på å få opprettet en bachelorgrad paramedic i Norge, på et halvdagsseminar arrangert av Ambulanseforum og SNLA i slutten av februar.

Ambulanseulykker i 2009

Ambulanseulykker i 2009

2010-04-19 at 11:21:37 0 comments

Etter et år med nasjonal ulykkesgruppe for ambulanser (UAG), har ambulansegruppa fått inn melding om 12 ambulanseulykker, sett nærmere på åtte, funnet både god og dårlig sikring, og gode og mindre gode holdninger.

Kommer!: Ambulansesimulator

Kommer!: Ambulansesimulator

2010-04-19 at 10:28:32 2 comments

Nasjonal ulykkesgruppe jobber med å få i stand en ambulansesimulator som viser hva som skjer ved en kollisjon eller velt. Målet er å ha den ferdig til AmbulanseForum 2010 for å ”velte” frivillige rundt.

Ny kuvøseadapter

Ny kuvøseadapter

2010-04-19 at 09:35:11 0 comments

En ny kuvøseadapter fyller et hull i sikringen av pasient og personell i norske ambulanser.

Ambulanseforum nr. 1 2010

Ambulanseforum nr. 1 2010

2010-02-22 at 11:29:38 0 comments

Årets første nummer av Ambulanseforum har vært i trykken. First respond eller brudd på forskrift å rykke ut alene, ambulansearbeidere som er sparket etter fysiske tester, Tøyensaken, helsetilsynets konklusjon i psykiatriambulansesaken hvor to ble sparket etter en hendelse, NBC-medisin og Shanghai er bare noen av temaene.

FR eller forskriftsbrudd?

FR eller forskriftsbrudd?

2010-02-22 at 08:00:43 0 comments

I Telemark og Vestfolds ambulansetjeneste opplever tillitsvalgte det som brudd på forskriften når ambulansearbeidere må rykke ut alene på oppdrag, når man ikke har fått tak i vikarer.

For feit for faget?

For feit for faget?

2010-02-22 at 07:18:00 0 comments

Nordlandssykehuset HF har sagt opp tre ambulansearbeidere som ikke har passert kondisjonskravene på de fysiske testene.

Tilsynssak psykiatriambulansen

Tilsynssak psykiatriambulansen

2010-02-22 at 06:29:29 0 comments

Statens helsetilsyn har konkludert i en sak hvor ambulanseteamet på den psykiatriske ambulansen (PA) i Bergen ikke tok med en pasient til tvungen legeundersøkelse, og pasienten begikk selvmord samme helg.

NM i ambulanse

NM i ambulanse

2010-02-22 at 05:37:56 0 comments

Norges aller første mesterskap i ambulanse vil bli arrangert på AmbulanseForums konferanse i september 2010. Det er tid for å finne fram sine beste kolleger og legge seg i trening!

Tøyensaken

Tøyensaken

2010-02-22 at 04:22:16 0 comments

Kommunikasjon mellom pårørende med minoritetsbakgrunn og AMK ble med ett et brennhett tema på begynnelsen av det nye året som følge av en hendelse i Oslo 3. januar i år. Hvorfor ble det slik? Kunne det vært unngått? Hvor ofte skjer det?