AF 2010

Ambulanseforum nr. 4 2010

Ambulanseforum nr. 4 2010

2010-08-25 at 14:53:59 0 comments

Ambulansestreiken, nasjonal traumerapport, nasjonal traumeregistrering, magisk journalpenn, nødnettåpning i Østfold, ambulanse- og AMK-systemet i Los Angeles, fødselskomplikasjoner, høyderedning av hjertepasient og filmkritikk av styringsinsentivene til helsesektoren i Norge er bare noen av temaene i dette nummeret.

Nasjonal traumerapport – HOD må på banen

Nasjonal traumerapport – HOD må på banen

2010-08-25 at 09:47:21 0 comments

Det har snart gått fire år siden en arbeidsgruppe leverte Nasjonal traumerapport til myndighetene og fagmiljøene. Den anbefaler et nasjonalt traumesystem for å få et bedre utkomme og høyne overlevelsesraten til hardt skadde i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke fulgt opp signalene.

Nasjonalt traumeregister

Nasjonalt traumeregister

2010-08-25 at 09:40:26 0 comments

Ny og forenklet registrering av traumer skal gjøre det lettere å forske og sammenligne kvalitet på tvers av landegrenser eller i samme land.

Klipp fra nr. 4 80, 90 og 00

Klipp fra nr. 4 80, 90 og 00

2010-08-25 at 09:37:39 0 comments

Ambulanseforum har i hvert nummer utdrag fra det samme nummeret av magasinet for 10, 20 og 30 år siden. Klippene viser hva ambulansetjenesten har holdt på med og vært opptatt av de siste tiårene.

Ambulanseforum nr. 3 2010

Ambulanseforum nr. 3 2010

2010-06-25 at 14:18:25 0 comments

Nytt nummer! Sommeren er over oss, og vi legger opp til litt god ambulanselesing på stasjonene og hjemme.

Nasjonale fysiske krav?

Nasjonale fysiske krav?

2010-06-25 at 12:22:19 0 comments

Helseministeren sa i en spørretime på Stortinget i mars at hun skulle be Helsedirektoratet om en vurdering av om det trengs nasjonale krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere, men har ikke gjort det ennå.

På Nødnettkurs

På Nødnettkurs

2010-06-25 at 12:01:42 0 comments

Det siste estimatet er landsdekkende Nødnett i 2014. På Østlandet er det snart virkelighet. NB! Dessverre forekom det noen faktafeil i trykt artikkel, derfor legger vi ut hele og setter feilene i bold. Uttrykkene TMO og DMO er for eksempel byttet om.

Nytt utsteintemplat

2010-06-25 at 11:31:18 0 comments

– Det er kjempeproblematisk at vi ikke blir enige om et felles datasett for ambulansejournaler! Egentlig burde helsemyndighetene vært stilt til ansvar for at de ikke kommer med et påbud om det.

Kongen kom

Kongen kom

2010-06-25 at 10:34:22 0 comments

St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim hadde sin offisielle åpning lørdag 12. juni 2010 etter mange år med bygging.

Ambulanseforum nr. 2 2010

Ambulanseforum nr. 2 2010

2010-04-20 at 13:58:27 0 comments

Et innholdsrikt nummer i en innholdsrik tid. Askeskyen svever over Europa og luftambulansene har i lengre perioder, enn bare ved vanlig vinterruskevær, måttet stå på bakken av sikkerhetsgrunner. Litt om dette, og mye annet finner du i dette nummeret.