AF 2010

Ambulanseforum nr. 6 2010

Ambulanseforum nr. 6 2010

2010-12-10 at 14:03:42 0 comments

Årets siste nummer tar for seg alt fra behovet for nasjonale standarder i ambulansetjenesten, storulykken, ambulansetjenesten i Portugal, AMK i New York til stasjonen i Bindal, lengst sør i Nordland, og hvordan du kan trene ryggen enkelt og effektivt. Smugtitt på sakene her.

Rop etter nasjonale standarder

Rop etter nasjonale standarder

2010-12-10 at 10:22:18 0 comments

Er det umulig å få til en nasjonal standard for ambulansejournaler, elektroniske journaler som kommuniserer med resten av kjeden, felles triagesystemer og et likt system for medikamentdelegering?

Hvor blir det av ambulansejournalen?

Hvor blir det av ambulansejournalen?

2010-12-10 at 09:34:32 0 comments

Et forskningsprosjekt som skulle se nærmere på dokumentasjon og behandling av pasienter utsatt for trafikkulykker fant at 28 prosent av pasientjournalene er vanskelige å finne i etterkant, og at det mangler dokumentasjon av essensielle opplysninger i en stor andel av ambulansejournalene.

Katastrofetriage i Norge

Katastrofetriage i Norge

2010-12-10 at 08:42:13 0 comments

Norge har ingen nasjonal standard for katastrofetriage, verken for voksne eller barn. Det er et alvorlig hull i den norske katastrofeberedskapen.

Velkommen til ambulanseyrket

Velkommen til ambulanseyrket

2010-12-10 at 07:52:11 0 comments

Det er nok ikke det best betalte yrket, men du vil få belønningen på andre måter.

Ambulanseforum nr. 5 2010

Ambulanseforum nr. 5 2010

2010-10-18 at 14:24:43 0 comments

Et fyldig nummer med temaer fra konferansen på Gardermoen, med mer!

Årets Paramedic – Olav Østebø

Årets Paramedic – Olav Østebø

2010-10-04 at 18:02:28 2 comments

Årets Paramedic har vært sentral i arbeidet med etablering av ambulansefaget i den videregående skolen. Med løgn og lempe ble han lurt til AmbulanseForum 2010s første dag, slik at han kunne få prisen utdelt.

Overprøver prøvenemnda

2010-10-02 at 11:00:15 48 comments

Prøvenemnda (PN) i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. Se hva SAFH svarer på kritikken.

Ryggrevolusjon!

Ryggrevolusjon!

2010-10-01 at 09:11:05 2 comments

Ryggvrak? Et nytt, enkelt og raskt treningsprogram med slynger kan gi deg en ny sjanse til å klare hverdagen smertefri, ifølge Lasse Fossedal, redningsmann i Norsk Luftambulanse.

Helsedirektoratets perspektiv

Helsedirektoratets perspektiv

2010-10-01 at 08:25:24 0 comments

Trolig er en gjennomgang av forskriften og en nasjonal plan på trappene. Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet forteller om hva man er opptatt av i ambulansetjenesten sett fra myndighetssiden.