Arbeidsmiljø

Leger truer med å nekte redningsoperasjoner

Leger truer med å nekte redningsoperasjoner

2015-12-04 at 10:40:03 0 comments

I ti år har leger på redningshelikoptrene bedt om egnet sikkerhetsutstyr. Men Luftforsvaret har ikke klart å skaffe verken tilpassede hjelmer eller ryggskinner. Nå truer et samlet korps av leger med å nekte å delta i heisoperasjoner, ifølge NRK Finnmark.

Skal granske UNN etter at pasient døde

2015-10-28 at 08:49:37 0 comments

Fylkeslegen oppretter tilsynssak mot Universitetssykehuset i Nord-Norge etter at en pasient døde i en kommune i Ofoten. De vil undersøke om dødsfallet kan ha vært forårsaket av dårlig ambulansedekning, melder NRK.

Ansatte reagerer på ulovlige arbeidsforhold i ambulansetjenesten

Ansatte reagerer på ulovlige arbeidsforhold i ambulansetjenesten

2015-10-27 at 08:11:35 0 comments

Nå skal Arbeidstilsynet granske forholdene ved en rekke ambulansestasjoner i Nord-Norge, ifølge NRK Nordland.

Ambulansetjenesten granskes

2015-10-26 at 15:50:52 0 comments

Ambulansepersonell i hele Nord-Norge klager over ulovlig bruk av overtid og brudd på hviletidsbestemmelsene når de er på vakt, melder NRK Troms.

Ambulanspersonellet vil ha skriftlig garanti for pasientsikkerheten

2015-10-08 at 11:47:14 0 comments

SVERIGE: Avstandene kan bli dobbelt så lange for ambulansen i framtiden, og personellet ønsker at politikere tar på seg ansvaret for den eventuelle pasientsikkerhetsrisikoen, melder Allehanda.

«De har dummet seg helt ut»

2015-08-05 at 10:13:39 0 comments

SVERIGE: I slutten av august forsvinner de siste ambulansearbeiderne i Västernorrland, og sykepleiere overtar. I andre svenske fylker nyrekrutteres ambulansearbeidere, melder Allehanda.

Ambulanseforum nr. 2 2015

Ambulanseforum nr. 2 2015

2015-04-20 at 10:42:42 0 comments

I dette nummeret av Ambulanseforum etterlyser vi en felles innsatslederutdanning i høgskoleregi. Vi spør om nakkekragen like gjerne kan kastes, og vi får input om hvordan man skal håndtere fødsel i ambulanse. 

Stort press på ambulansetjenesten – tillitsvalgte presses til taushet

Stort press på ambulansetjenesten – tillitsvalgte presses til taushet

2015-03-13 at 10:57:22 0 comments

DANMARK: Tillitsvalgte i Region Hovedstaden opplyser om at de ikke får fortelle om sine og kollegaenes arbeide. 

Canadisk undersøkelse om vold og trusler i ambulansetjenesten

Canadisk undersøkelse om vold og trusler i ambulansetjenesten

2015-02-11 at 11:10:45 0 comments

Bigham BL, Jensen JL, Tavares W, et al. har gjort en større studie på selvrapportert utsatthet for vold i ambulansetjenesten i Ontario og Nova Scotia, ifølge JEMS.

Ny ambulansestasjon invadert av uønskede gjester

2015-01-20 at 11:27:33 0 comments

Det var frykt for musepest etter at den nesten nye ambulansestasjonen i Kjøpsvik ble invadert av mus, melder Avisa Nordland.