Ambulansebransje

Årets Paramedic – Olav Østebø

Årets Paramedic – Olav Østebø

2010-10-04 at 18:02:28 2 comments

Årets Paramedic har vært sentral i arbeidet med etablering av ambulansefaget i den videregående skolen. Med løgn og lempe ble han lurt til AmbulanseForum 2010s første dag, slik at han kunne få prisen utdelt.

Overprøver prøvenemnda

2010-10-02 at 11:00:15 48 comments

Prøvenemnda (PN) i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. Se hva SAFH svarer på kritikken.

Vil styre alle ambulansene

2010-10-01 at 15:04:37 1 comment

Sykehuset Innlandet tar over driften av 11 ambulanser etter nyttår. Da får nærmere 100 ambulansemedarbeidere ny arbeidsgiver.

To unike autorisasjonssaker

2010-10-01 at 09:00:32 0 comments

To sykepleiere har fått autorisasjon som ambulansearbeidere etter å ha klaget på avslag fra autorisasjonskontoret. – Dette har vært helt spesielle tilfeller, sier direktøren i Statens helsepersonellnemnd.

Helsedirektoratets perspektiv

Helsedirektoratets perspektiv

2010-10-01 at 08:25:24 0 comments

Trolig er en gjennomgang av forskriften og en nasjonal plan på trappene. Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet forteller om hva man er opptatt av i ambulansetjenesten sett fra myndighetssiden.

Går for to traumesykehus

2010-10-01 at 07:45:22 0 comments

NESNA: Et enstemmig Nesna formannskap går for etablering av to traumesykehus på Helgeland.

Styrker helsesamarbeid med Nordvest-Russland

2010-09-29 at 17:16:12 0 comments

Norge ønsker å styrke helsesamarbeidet med det nordvestlige Russland og har inngått avtale om gjensidig assistanse ved ulykker og transport av pasienter til nærmeste sykehus.

– Mangel på respekt for oljearbeidere

2010-09-29 at 08:08:13 0 comments

– Regjeringen viser mangel på respekt for oljearbeidere og sjøfolk når den nå har bestemt seg for kriteriene til nye redningshelikoptre, sier HMS-fagsjef Ketil Karlsen i Industri Energi.

Ga helt klar beskjed

2010-09-29 at 08:02:42 0 comments

Tynsetingene ga sjukehusdirektør Morten Lang-Ree klar beskjed om at de ønsker å opprettholde akuttfunksjonene. Men han nektet å la seg lure inn i diskusjon om den geografiske sjukehusstrukturen i Innlandet.

Denne rykker ut til vanns og til lands

2010-09-27 at 08:30:50 0 comments

Selbu har fått et nytt utrykningskjøretøy.