Ambulansebransje

Nødetatene skal samarbeide tettere

2010-06-15 at 19:11:00 0 comments

– Alle skal få den hjelpen de har behov for, forsikrer lederne for politiet, brann og AMK i Ålesundområdet.

Pliktmessig alkoholavhald for helsepersonell

2010-06-15 at 11:06:38 0 comments

Helse- og omsorgsdepartementet er bekymra over bruken av alkohol og andre rusmidlar blant tilsette i helsesektoren. – Vi ønskjer derfor eit forbud mot å drikke alkohol åtte timar før arbeidstida startar, seier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen. Forslaget blir no sendt på høyring. (Men viss ein reknar ambulanseyrket som at ein er yrkessjåfør har ein alkoholforbod 24 timer før vakt.)

Fare for ambulansestreik

2010-06-11 at 14:09:11 0 comments

Delta tar opp kampen for ambulansepersonell. Fagforeningen krever lik lønn for likt arbeid for ansatte i offentlig sektor.

Føler seg overkjørt i traumesaka

2010-06-11 at 10:13:00 0 comments

Fagfolk og politikere krever ny utsettelse i traumesaka. I dag skal Helse Nord-ledelsen møte i løvens hule i Sandnessjøen.

Ambulanse i ulykke på E6

2010-06-11 at 08:02:33 0 comments

Ingen kom til skade.

Måtte ordne opp sjølv

2010-06-09 at 08:56:35 0 comments

– Politivakta i Florø manglar lokalkunskap når dei skal sette i verk bergingsaksjonar, meiner Kjell Rognaldsen, etter å ha blitt sett over til politiet av AMK.

Trengs bedre helikopterberedskap i Sør-Troms

2010-06-08 at 08:15:09 0 comments

Den mest befolkningsrike delen av Nord-Norge i Nordre Nordland og Sør-Troms har ikke et likeverdig ambulansetilbud med stor deler av resten av landet. Det konkluderer Regionrådet i Sør Troms med, dette etter ei orientering om situasjonen i møte i Regionrådet sist fredag.

Dansk ambulanseoperatør med underskudd

2010-06-08 at 07:04:03 0 comments

Responce har nå en negativ egenkapitalen på 3,2 millioner danske kroner.

– Nå må vi snakke sammen

2010-06-04 at 09:11:05 0 comments

De siste ukene har det vært flere avisoppslag som har satt søkelys på politiets varslingsrutiner ved ulykker til sjøs i Åleseundområdet. Vi som jobber ved nødsentralene må møtes for å snakke om hvordan vi skal praktisere rutinene for viderevarsling av ulykker, mener brannmester Thor Hansen.

Livredderprisen 2010

2010-06-03 at 08:59:25 0 comments

Førstkommende lørdag blir Nina Mette Skeie fra Rauland hedret med Norsk Luftambulanses livredderpris for 2010. Historien bak er så sensasjonell at den er omtalt i medisinske tidsskrifter.