Ambulansebransje

Ambulanseforums første nummer

Ambulanseforums første nummer

2009-01-02 at 14:00:14 Comments are Disabled

I 1975 kom første nummer av Ambulanseforum. Her er det store og engasjerte debatter om den manglende utdannelsen til ambulansepersonell, og forsvarligheten ved det å ha enmannsbetjente ambulanser.

Løgn og bedrag

Løgn og bedrag

2009-01-02 at 12:02:34 Comments are Disabled

Det er helt klart at det i dag ikke kreves en eneste time førstehjelp for å drive ambulansetjeneste, enda det er gått 11 år siden overlege Lind i ”Tidsskriftet” fortalte hvordan folk dør i ambulanser på vei til sykehus.

Unyansert om ambulansetjenesten

Unyansert om ambulansetjenesten

2009-01-02 at 11:44:05 Comments are Disabled

Lege Jens Moe er igjen på krigsstien med en massiv kritikk av ambulansetjenesten i Norge.

Nå som sist gir han et unyansert og generaliserende bilde av ambulansetjenesten som helhet, og forsøker nærmest å gi folk inntrykk av at det er livsfarlig å la seg frakte i norske ambulanser fordi de stort sett er bemannet med idioter som ikke har den ringeste peiling på elementær førstehjelp.

Vi setter søkelyset på: Overlessing av ambulanser

2009-01-01 at 15:05:33 Comments are Disabled

En ny verdensborger har meldt sin ankomst – imidlertid – uforutsette komplikasjoner tilsier en øyeblikkelig ambulansetransport til en større og mer kvalifisert institusjon.

Smitte

2009-01-01 at 14:48:47 Comments are Disabled

Smitte er et ord som kan virke skremmende på mange. Det kan derfor være naturlig å spørre hvilket forebyggende arbeid som drives i Norge i dag?

Infusjonstjeneste

2008-12-30 at 22:42:15 Comments are Disabled

I forbindelse med vårt besøk på Lillehammer fylkessykehus tok ass. Sjefssykepleier Karin Langlo opp dette med infusjonstjeneste med bakgrunn i å gjøre systemet så sikkert som mulig.

Ambulansetjenesten i Norge

Ambulansetjenesten i Norge

2008-12-30 at 22:39:25 Comments are Disabled

Da Einar Schie kom til Fredrikstad som kirurgisk overlege i 1944, ble han møtt av 4 menn som bar en pasient på en dør.

Som å stange hodet mot veggen

2008-12-30 at 14:25:07 Comments are Disabled

Erfaring fra de senere år har vist at sykepleiere og teknisk personell kan instrueres og trenes opp til å foreta høyt kvalifisert behandling av pasienter, behandling som man ikke tidligere drømte om å kunne delegere til ikke-leger.

Sider ved ambulansetjenesten

2008-12-23 at 13:57:15 Comments are Disabled

Ambulansetjenesten i dag skal dekke så vel transport på land, på vann som i luften. Dette for å være klar over at vi med ambulansetjeneste mener noe mer enn transport med ambulansebiler, selv om denne del av tjenesten totalt sett er den største.

Sosialministeren har ordet

Sosialministeren har ordet

2008-12-23 at 12:42:42 Comments are Disabled

Det er nå 12 år siden innstillingen fra Lind-komitéen forelå. Men til dags dato er det ikke noe krav til utdannelse av de som betjener ambulansene – det er kun et ønske at personellet har 20 timers førstehjelpsopplæring.