Ambulansebransje

Troms får First Respondere

2010-06-26 at 11:37:11 0 comments

Brannmenn blir trent i å yte hjelp til ambulansen kommer.

Ambulanseforum nr. 3 2010

Ambulanseforum nr. 3 2010

2010-06-25 at 14:18:25 0 comments

Nytt nummer! Sommeren er over oss, og vi legger opp til litt god ambulanselesing på stasjonene og hjemme.

– Ingen ambulansestasjon i nabolaget, takk

2010-06-24 at 12:44:01 0 comments

En ny ambulansestasjon på 800 kvm i Vardåsveien 8 på Ski er lite ønsket av nabolaget.

Nøkkeltall for ambulansetjenesten i 2009

2010-06-19 at 23:00:44 0 comments

I 2009 ble det utført 571 000 ambulanseoppdrag og 17 000 luftambulanseoppdrag.

Utmelding fra all akuttmedisin?

2010-06-18 at 22:48:47 0 comments

Større legevaktsdistrikter, og mindre mobile leger kan føre til flere ambulansevurderingsoppdrag. Da må kompetansen til ambulansepersonell styrkes på dette. Samtidig er utviklingen paradoksal, fordi samhandlingsreformen går inn for mer samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten og alle allmennleger nå må ta obligatoriske akuttmedisinske kurs.

Vil ha psykiatri i ambulanser

2010-06-16 at 08:58:18 0 comments

Frp vil ha psykiatrisk ambulansetjeneste i alle fylker.

Nødetatene skal samarbeide tettere

2010-06-15 at 19:11:00 0 comments

– Alle skal få den hjelpen de har behov for, forsikrer lederne for politiet, brann og AMK i Ålesundområdet.

Pliktmessig alkoholavhald for helsepersonell

2010-06-15 at 11:06:38 0 comments

Helse- og omsorgsdepartementet er bekymra over bruken av alkohol og andre rusmidlar blant tilsette i helsesektoren. – Vi ønskjer derfor eit forbud mot å drikke alkohol åtte timar før arbeidstida startar, seier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen. Forslaget blir no sendt på høyring. (Men viss ein reknar ambulanseyrket som at ein er yrkessjåfør har ein alkoholforbod 24 timer før vakt.)

Fare for ambulansestreik

2010-06-11 at 14:09:11 0 comments

Delta tar opp kampen for ambulansepersonell. Fagforeningen krever lik lønn for likt arbeid for ansatte i offentlig sektor.

Føler seg overkjørt i traumesaka

2010-06-11 at 10:13:00 0 comments

Fagfolk og politikere krever ny utsettelse i traumesaka. I dag skal Helse Nord-ledelsen møte i løvens hule i Sandnessjøen.