Ambulanseorganisering

384 uten gyldig ambulansearbeiderlisens

2009-10-26 at 11:15:01 0 comments

I et brev til helseforetakene presiserer Statens helsetilsyn at overgangsordningen er i ferd med å opphøre, og at flere ambulansearbeidere med midlertidige lisenser ikke lenger har gyldig lisens som ambulansearbeider.

Statsbudsjettet

2009-10-22 at 14:10:16 0 comments

Stortingsproposisjonene til årets statsbudsjett er lagt fram. For ambulansetjenestens del er det mest nødnettprosjektet og kompetansekrav til frivilliges mannskaper som er nevnt. Vi gir deg utdragene.

Ambulanseforum nr. 5 2009

Ambulanseforum nr. 5 2009

2009-10-22 at 11:08:48 0 comments

AmbulanseForum er ute med et nytt fyldig nummer i slutten av oktober. Halve magasinet har temaer som presenteres nærmere på konferansen. Her er en liten forhåndstitt på innholdet.

Mobiliserer for ambulansen i Gausdal

2009-10-18 at 20:56:58 1 comment

Politikerne i Gausdal må finne egnede lokaler for bygdas ambulansebil. Hvis ikke det skjer, kan den havne på Lillehammer.

– Positivt for sjåførene

2009-10-07 at 09:19:34 0 comments

Delte meninger om at Sykehuset Innlandet overtar ambulansedriften.

Ambulansearbeidere i København: Situasjonen er uakseptabel

2009-10-02 at 09:16:44 0 comments

I en måned har ambulansearbeiderne i Region Hovedstaden utvist ekstremt stor fleksibilitet, men nå er det nok. Dette er uttalelsene etter gårsdagens historiske stormøte. I dag ser det ut til at Region Hovedstaden tar nye grep.

Ikkje nøgd med ambulansetenesta

2009-10-02 at 08:27:53 0 comments

Øygarden kommune er ikkje nøgd med responstida til ambulansen når noko skjer i kommunen.

Trekker oppsigelse av samfunnsbåtavtale

2009-10-02 at 07:39:40 0 comments

Ren ambulansebåt eller kombinert ambulansebåt og ferge? er spørsmålet i Meløy kommune.

Ambulansenes utrykningstid i København er nesten fordoblet

2009-10-01 at 14:31:46 0 comments

Region Hovedstaden vil fortsatt ikke offentliggjøre detaljert statistikk om hvordan det egentlig går med den nye akuttberedskapen.

Hanssen får krass kritikk

2009-09-28 at 12:38:59 0 comments

– Jeg er bekymret, og lurer på hvem som styrer hva. Vi har et departement og en helseminister som ikke har styring på hva de regionale helseforetakene gjør. Det er sak på sak der de ikke følger opp pålegg, sier Laila Dåvøy etter rapporten fra Helsetilsynet hvor en av fire ambulanser ikke var bemannet forskriftsmessig i sommerferien.