Ambulanseorganisering

Ambulansen svikter øyfolket

2009-12-09 at 09:16:11 2 comments

På flere av øyene langs nordlandskysten fungerer ikke ambulansetjenesten. Kristin Tvenning Hansen fra Meløy er en av de som er blitt rammet.

– UNN stiller ikke opp

2009-11-25 at 21:11:40 0 comments

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen ville verken at han selv eller hans ansatte skulle stille opp på et folkemøte om ambulansetjenesten i Sørreisa. Ole Georg Koch er skuffet, skriver Folkebladet.

Ambulansebåter til 31 millioner

2009-11-17 at 10:21:56 0 comments

Det går mot ei avklaring på om Helgeland får tre nye ambulansebåter eller ikke.

Helse Nord vil mangle godkjente ambulansevikarer

Helse Nord vil mangle godkjente ambulansevikarer

2009-11-13 at 08:49:11 0 comments

Kompetansekravene som stilles til ambulansepersonell gjør at Helse Nord har store utfordringer med å få nok fagfolk. – I ferieavviklinga 2010 vet vi allerede nå at det ikke vil være nok vikarer med godkjent kompetanse og at det blir brudd på forskriftskrav, sier fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum. Han ønsker at kravene til sommervikarer revurderes.

Nye tall fra Region Hovedstaden er dyster lesning

2009-11-11 at 08:24:41 0 comments

Region Hovedstaden i Danmark har for første gang offentliggjort statistikk over ambulansenes utrykningstider fordelt på de forskjellige delene av regionen etter omleggingen.

En UNNlatelsessynd

2009-11-09 at 09:38:00 0 comments

MOT ET DÅRLIGERE ambulansetilbud i distriktene hjelper verken vaksine eller all verdens tamiflu. Bare en UNN-ledelse med etisk ryggrad og helsepolitikere med vidsyn og kløkt kan berge det viktigste helsetilbudet i distriktene. Det handler tross alt om liv eller død.

Ny sykehusmodell i Nord-Trøndelag

2009-11-06 at 10:14:27 0 comments

Modellens akilleshæl er avstand ved akutt behov for sykehushjelp. Dette kan i noen grad kompenseres ved satsing på prehospitale tjenester og luftambulanse.

– Minst like god beredskap

2009-11-05 at 09:54:47 0 comments

MELØY: Det sier ambulansepersonellet selv, som slettes ikke ser at beredskapen blir noe dårligere for Meløys befolkning selv om døgnbilen fra Glomfjord er flyttet til Ørnes.

Blålys for ambulansene

2009-11-04 at 13:57:57 2 comments

Ambulansetjenesten er under press, og utryggheten sprer seg i befolkningen i takt med kuttforslagene som lanseres.

Midtjylland får flere ambulanser

2009-11-04 at 11:22:36 0 comments

Regionen har tilsynelatende lært av Region Hovedstadens massive problemer og har besluttet å skaffe fire ambulanser til, med en pris på 11 milioner.